ΕΙΔΗΣΕΙΣ

25/5/20

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών (ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19) από το Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΔευτέρα, 25 Μαΐου 2020
EKABNews                 

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο απασχολούμενο προσωπικό  σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των υγειονομικών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
venizeleio.eu

Kατατέθηκε το σχέδιο Νόμου, που μεταξύ άλλων αφορά ρυθμίσεις και του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίας χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό των Νοσοκομείων απο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα λοιπόμ με το άρθρο 27 το σχεδίου Νόμου:

Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19

1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία) παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη
λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της
χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι
που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη
παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον
φορέα – νοσοκομείο στο οποίο αυτός εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.

4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της
δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας
επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.

5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) κατά την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη μεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού και οι
επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των
δεδομένων των δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση του Σ.Ν εδώ

Πηγή: venizeleio.eu


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews