ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/6/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Ιστορική και Νομοθετική εξέλιξη των Αεροδιακομιδών (Μέρος Τρίτο)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Ιστορική και Νομοθετική εξέλιξη των Αεροδιακομιδών (Μέρος Τρίτο)
 

Ιστορική και Νομοθετική εξέλιξη των Αεροδιακομιδών

Η πρώτη πολιτική υπηρεσία αεροδιακομιδών με ελικόπτερα ιδρύθηκε στο 1972 στο Denver των HΠΑ. Ήδη από το 1978 λειτουργούσαν στις ΗΠΑ υπηρεσίες αεροδιακομιδών υψηλού κινδύνου, εγκύων, νεογνών και παίδων σε 28 Πολιτείες. Το έτος 1986 η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία εξέδωσε οδηγίες για τις αεροδιακομιδές και αναγνώρισε την ανάγκη θεσπίσεως ειδικότητας Διακομιδής Ασθενών ( Transport Medicine).24

Όσον αφορά στην Ελλάδα, "Πατέρας" της Αεροπορικής Ιατρικής πρέπει να θεωρείται ο Ταξίαρχος (ΥΙ) Παν. Κορομπίλλης, ο οποίος και πρώτος το 1948 ειδικεύθηκε στο Randolf Airforce Base στις ΗΠΑ σε θέματα Αεροπορικής Ιατρικής.

Θεωρείται ο ιδρυτής του Σχολείου της Αεροπορικής Ιατρικής, που είχε σκοπό να εκπαιδεύει τους νέους Υγειονομικούς Αξιωματικούς, στην φυσιολογία και την παθολογία της πτήσεως και να τους εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση των αποστολών τους.

Το Σχολείο ιδρύθηκε το 1957 και ονομάσθηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΕΑΙ) με έδρα το αεροδρόμιο του Τατοΐου. Αργότερα, το 1976, το κέντρο μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και μετονομάσθηκε Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι). Από τότε άρχισαν οι αεροδιακομιδές ασθενών, καταρχάς με στρατιωτικά πτητικά μέσα και αργότερα με πολιτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. 25.

Με το νομοθετικό διάταγμα ν.δ.2592/1953 (ΦΕΚ254/Α/18-09-1953) γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν οι υγειονομικοί σχηματισμοί και καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό υπό του τότε Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το ΕΚΑΒ αποκτά υπόσταση ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 1985 (ιδρυτικός Ν.1579/85 άρθρο 7, ΦΕΚ217/Α/28-12-1985). Οι αεροδιακομιδές ωστόσο ως σύστημα δεν προβλέπονται σε κανένα από τα δυο προαναφερθέντα νομοθετήματα. Σκοπός του ΕΚΑΒ όπως καθορίζεται από τον συγκεκριμένο νόμο, είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Με το Π.Δ.376/1988 (ΦΕΚ169/Α/17-08-1988) Προεδρικό Διάταγμα θεσπίζεται η Πανελλαδική εμβέλεια του ΕΚΑΒ. Λεπτομέρειες του διατάγματος αυτού τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.348/1996 (ΦΕΚ229/Α/17-09-1996).

Το άρθρο 31 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ125/Α/23-07-1992) καθορίζει λεπτομέρειες που αφορούν τη δαπάνη μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών. Αναφέρεται για πρώτη φορά η ανάγκη καθορισμού τρόπου μεταφοράς και παραπέμπει ο νομοθέτης σε επικείμενη Υπουργική Απόφαση. Εκδίδεται στις 20.09.1994 η 9239 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ727/Β/27-09-1994) η οποία καθορίζει την ανάθεση των Αεροδιακομιδών στο ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αερουγειονομικό του Ελληνικού και τη Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Πειραιά.

Δίνεται στην παράγραφο Β η δυνατότητα στο ΕΚΑΒ για ναύλωση εναέριων ή πλωτών μέσων για την μεταφορά βαρέων  πασχόντων.

Το ΕΚΑΒ συνεργάζεται με την Ολυμπιακή Αεροπορία/Αεροπλοΐα, συνεπικουρούμενο όταν και όποτε χρειάζεται από τα ιπτάμενα μέσα της Π.Α. και του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)για την αεροδιακομιδή ασθενών.

Η Υπουργική Απόφαση 9196/09.10.1995 (ΦΕΚ874/Β/20-0-1995) τροποποιεί την προαναφερθείσα ως προς την παράγραφο Α, καταργώντας το Αερουγειονομικό του Ελληνικού και την συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Πειραιά. Προκύπτει από τη λήξη της συνεργασίας αυτής η ανάγκη για δομές που θα συντονίζουν τις Αεροδιακομιδές εκ μέρους ΕΚΑΒ.

Δημιουργείται το Συντονιστικό Κέντρο το οποίο έδρευε στο παλιό Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το 2000 το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει 5 ελικόπτερα Α-109Ε Augusta με αποκλειστικό ρόλο την διακομιδή ασθενών. Για την εκμετάλλευση τους υπογράφει σύμβαση με την Helitalia. Τα τρία μείζονα ατυχήματα έως και το 2003 (Βλέπε Παράρτημα "ΣΤ" σελ101) σε απόφαση ενσωμάτωσης των ελικοπτέρων στην Π.Α. για την Επιχειρησιακή εκμετάλλευση τους. Δημιουργείται το Σμήνος Ελικοπτέρων Άμεσης Βοήθειας (ΣΕΑΒ) με τα τρία Α-109Ε, το οποίο εντάσσεται στην 358ΜΕΔ (358 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης) η οποία επανδρώνεται και με ελικόπτερα S.Puma. 26

Ουσιαστικά και μέχρι την πλήρη αξιοποίηση των ελικοπτέρων, το έργο των Αεροδιακομιδών αναλαμβάνει η Πολεμική Αεροπορία με ελικόπτερα S.Puma και αεροσκάφη C-130, γεγονός το οποίο δεν επρόκειτο να αλλάξει αφού αποφασίζεται η ΜΗ χρήση των ελικοπτέρων Α-109Ε σε νυχτερινές αποστολές. Την αλλαγή αυτή στον τρόπο εκτέλεσης του έργου των Αεροδιακομιδών νομιμοποιεί και τυπικά Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ746/02.06.2005, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της οποίας, το έργο των αεροδιακομιδών ανατίθεται στον Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/ΓΕΑ) επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ.

Η δυνατότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων πηγάζει από τον Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 136/Α/26.07.1985, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς προϊσταμένους) και τον Ν.2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α/15.02.1995 περί Οργάνωσης και λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας). Τα πτητικά μέσα τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν είναι κατ’ αρχήν της Π.Α. και αν απαιτηθεί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Το 2015 με σκοπό την επικαιροποίηση του συστήματος των αεροδιακομιδών, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2758/Β/18.12.2015 σύμφωνα με το Άρθρο 1 της οποίας ανατίθεται στον Α/ΓΕΑ η οργάνωση της διάθεσης των μέσων, ο συντονισμός και η εκτέλεση του πτητικού έργου των αεροδιακομιδών υγείας επ’ ωφελεία ΕΚΑΒ.

Δύο είναι οι σημαντικές αλλαγές από την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση του 2005:

α. Προστίθενται πτητικά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) πλέον αυτών της Π.Α. και του ΓΕΕΘΑ. Για την αξιοποίηση των διατιθέμενων από το Π.Σ. πτητικών μέσων υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Π.Α. και Π.Σ.27 Τα πτητικά μέσα του Λ.Σ. σε αντίθεση με τις προβλέψεις του προαναφερθέν νόμου δεν διατέθηκαν για σκοπούς αεροδιακομιδών.

β. Στο Άρθρο 2 παρ 1 αναφέρεται ότι η διάθεση και χρήση των μέσων των φορέων θα καθορισθεί με μνημόνιο συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αναφορά στα μνημόνια συνεργασίας θα γίνει σε παράγραφο που ακολουθεί και αφορά την Οργάνωση και Λειτουργία των Αεροδιακομιδών.

Η πιο πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 στο Άρθρο 61 ρυθμίζει κυρίως θέματα δαπανών του Υπουργείου Υγείας. Το κόστος των αποστολών αεροδιακομιδής, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του ΦΕΚ 2808/Β/08.11.2013 (Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των Κλάδων των Ε.Δ.), βαρύνει τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τους δικαιούχους περίθαλψης, τους ανασφάλιστους και τους οικονομικά αδύνατους.

Στην περίπτωση αεροδιακομιδής αλλοδαπών, το κόστος βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό του φορέα αυτού (ιδιωτικό ή δημόσιο) μέσω πρεσβειών. Ειδικά για Ευρωπαίους πολίτες ισχύει η ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η Οδηγία διευκρινίζει τα δικαιώματα των ασθενών για πρόσβαση σε ασφαλή και καλής ποιότητας περίθαλψη σε διασυνοριακή βάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει θέματα οικονομικής φύσης.

Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται στο ΕΚΑΒ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας, για σύναψη σύμβασης με αεροπορικές εταιρίες ή άλλες εταιρίες μεταφορών για μίσθωση μέσων στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του. Με αυτή την παράγραφο ανοίγει ο δρόμος για χρήση του ιδιωτικού μοντέλου στο σύστημα αεροδιακομιδών.
«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

23 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
24 Χαμαλάκης Γ., «Μαθήματα Αποκτηθέντα από τις Αεροδιακομιδές Ασθενών κατά την περίοδο 1997-2000», Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2006,σελ 47
25 Χαμαλάκης Γ., «Μαθήματα Αποκτηθέντα από τις Αεροδιακομιδές Ασθενών κατά την περίοδο 1997-2000», Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2006,σελ 47
26https://www.haf.gr/structure/day/112pm/358med/ Ανακτήθηκες 21 Σεπ. 2017
27 Π.Α. & Π.Σ., «Μνημόνιο Συνεργασίας Π.Α. Π.Σ. για εκτέλεση αεροδιακομιδών», Αθήνα, 2015

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ


Δημοσιεύτηκε 16/06/2020


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews