ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15/6/20

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - TRIAGE - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (Μέρος Έκτο)Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020
EKABNews

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ» - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - TRIAGE - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (Μέρος Έκτο)


4.4 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η εφαρμογή προτεραιοποίησης περιστατικών θα είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα επιτρέπει στο χειριστή που υποδέχεται τις κλήσεις στο Συντονιστικό Κέντρο να κάνει μία προτεραιοποίηση των περιστατικών που δηλώνονται με μικρή χρονική απόκλιση ώστε το ΕΚΑΒ να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε εκείνα τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης επέμβασης.

Ο προσδιορισμός του βαθμού προτεραιότητας των περιστατικών (Triage) θα πραγματοποιείται βάσει των δεδομένων που παρέχει ο καλών για το περιστατικό και είναι απαραίτητος όταν οι διαθέσιμοι πόροι (ασθενοφόρα & προσωπικό) δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν περιστατικά που δηλώνονται στο Συντονιστικό Κέντρο σχεδόν ταυτόχρονα.

Η προτεραιοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα να καθοριστούν η σειρά και η προτεραιότητα της επείγουσας επέμβασης που απαιτείται, η σειρά και η προτεραιότητα της επείγουσας μεταφοράς του ασθενούς ή και ο προορισμός της επείγουσας μεταφοράς του ασθενούς.

Η προτεραιοποίηση έχει στην περίπτωση αυτή να κάνει με την ανάγκη άμεσης επέμβασης όχι με την κρισιμότητα ενός περιστατικού. Μέχρι τώρα η όποια προτεραιοποίηση περιστατικών έχει βασιστεί σε εμπειρικές διαγνώσεις και όχι σε συστηματική εκτίμηση των δεδομένων / συμπτωμάτων. Διεθνώς υπάρχουν διάφορα μοντέλα κατηγοριοποίησης περιστατικών (Βρετανικό, Γαλλικό, Αυστραλιανό, κ.λπ.).

Χρειάζεται μία ειδική έρευνα , η οποία θα αναλύσει τις διάφορες κατηγορίες περιστατικών που καταγράφονται περισσότερο συχνά στο Συντονιστικό Κέντρο και θα τις εντάξουν σε ανάλογες προτεραιότητες επέμβασης.

Οι βασικές κατηγορίες είναι:
 ο Άμεσης επέμβασης καθώς απειλείται η ζωή του ασθενούς
 ο Επείγον περιστατικό, αλλά δε φαίνεται να απειλείται η ζωή του ασθενούς Με μια τέτοια κατηγοριοποίηση εξασφαλίζεται ότι ένας ασθενής με μία πάθηση του οποίου η παραμονή στη ζωή απειλείται δεν θα παραμείνει σε αναμονή επειδή καταγράφηκε ως περιστατικό μερικά λεπτά αργότερα από ένα περιστατικό ρουτίνας.

4.4.1 TRIAGE

Η διαλογή (Triage) των ασθενών, οι οποίοι προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποσκοπεί στην ιεράρχηση των αναγκών των ασθενών, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τμήματος, καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του εκάστοτε νοσοκομείου.

Πρόκειται για μία πρώιμη, ταχεία και αλγοριθμική διαδικασία, όπου οι ασθενείς διαχωρίζονται κυρίως σε αυτούς που θα πρέπει άμεσα και δίχως καμιά καθυστέρηση να εισέλθουν στο Τ.Ε.Π. ώστε να τύχουν επείγουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και σε αυτούς που θα μπορούσαν να περιμένουν.

Η ομάδα των ασθενών, που μπορούν να περιμένουν χωρίζονται σε επιμέρους ομάδες με κριτήριο την κλινική τους εικόνα, καθώς και το ιατρικό τους ιστορικό. Ο αριθμός των ομάδων αυτών, εξαρτάται από το πρωτόκολλο, το οποίο χρησιμοποιείται για την διαλογή.

Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα, που χρησιμοποιούνται για την Διαλογή στα Τ.Ε.Π. (E.D.- Triage) και τα οποία διαφέρουν και ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των ασθενών, αλλά και ως προς τον αριθμό των επιπέδων κατηγοριοποίησης. Έτσι, υπάρχουν συστήματα E.D.-Triage, δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε επιπέδων. Ερευνητικά είναι τεκμηριωμένο, ότι τα συστήματα πέντε επιπέδων είναι περισσότερο αξιόπιστα και έγκυρα έναντι των άλλων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων E.D.-Triage πέντε επιπέδων, είναι:

 το Austalasian Triage Scale (ATS), το οποίο εφαρμόζεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία,
 το Manchester στην Αγγλία και στην Σκωτία,
το Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) στον Καναδά, και τέλος
 το Emergency Severity Index (ESI), το οποίο εφαρμόζεται στην Αμερική και στην Ευρώπη

Στην Ελλάδα δυστυχώς, η οργάνωση των Τ.Ε.Π., καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται σε αυτά, αμφότερα πάσχουν και βρίσκονται αρκετά χρόνια πίσω. Κατά γενική παραδοχή, το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στην ποιότητα παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως στην έλλειψη οργάνωσης, καθώς και σε διοικητικές και υλικοτεχνικές ανεπάρκειες.

Η οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την χώρα, έχει αυξήσει τον αριθμό προσέλευσης στα Τ.Ε.Π. και η ανάγκη δημιουργίας E.D.-Triage, μοιάζει όσο ποτέ επιτακτική. Το Π.Γ.Ν. Πατρών ήταν το πρώτο νοσοκομείο όπου έγιναν οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για την οργάνωση και την λειτουργία E.D.-Triage, παρά μόνο στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ‘Παπαγεωργίου’ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης, όπου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής , Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας αναπτύχθηκε ένα έμπειρο σύστημα triage διαλογής και αξιολόγησης, το οποίο έχει αξιολογηθεί θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το σύστημα αυτό σήμερα έχει εγκατασταθεί στις κεντρικές δομές του ΕΚΑΒ. και έχει συμπληρωθεί με λογισμικό για τη διαχείριση των κλήσεων και των ασθενοφόρων

Διαθέτει συνεπώς και το Κέντρο σύστημα Triage όταν το ΕΚΑΒ δέχεται μία κλήση, εργαζόμενος που απαντά καταγράφει σε μία καρτέλα τα στοιχεία του συμβάντος και την παραδίδει στον υπεύθυνο βάρδιας του Κέντρου ο οποίος κάνει την τελική αξιολόγηση και διαχείριση του περιστατικού. Συμβάν που αφορά σε μωρό ή παιδί, καρδιολογικό συμβάν (ανακοπή) και τροχαίο αποτελούν το Top 3 των περιστατικών που κινητοποιούν αμέσως τους τηλεφωνητές του ΕΚΑΒ και τα προωθούν στον υπεύθυνο για άμεση αντιμετώπιση.

Η διαδικασία της συνομιλίας και της καταγραφής καθώς και της «παράδοσης» του συμβάντος στον υπεύθυνο δεν ξεπερνά τα 3- 4 λεπτά, ωστόσο είναι προφανές ότι όταν πρόκειται για επείγον περιστατικό κάθε δευτερόλεπτο – και όχι λεπτό- είναι πολύτιμο.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος παρέχεται η δυνατότητα απόφασης για την επιλογή αποστολής ασθενοφόρου (όχημα ή μοτοσικλέτα) στον τόπο του περιστατικού με βάση ένα προκαθορισμένο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ερωταποκρίσεων.

4.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ»

Ένα ολοκληρωμένο ΠΣ προτεινόμενη θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικό της δημόσιο ιστοχώρο. Πιο συγκεκριμένα για να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του Συστήματος του ΕΚΑΒ και για τις αρχές να είναι σε θέση για να βοηθήσουν αυτούς που χρήζουν ιδιαίτερης ανάγκης για βοήθεια κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, το σύστημα του ΕΚΑΒ την πορεία αντιμετώπισης του συμβάντος (ανάλογα με την περίσταση)

Αυτή η αλληλεπιδραστική υπηρεσία συμβάλει στην καλύτερη προστασία των πολιτών, αλλά και ενισχύει την αποτελεσματικότητα δράσης των δημοσίων υπηρεσιών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπορεί να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του στον ιστότοπο και να παρακολουθεί την πορεία αντιμετώπισης του συμβάντος που τον ενδιαφέρει..

Επιπλέον, στο διαδικτυακό αυτό τόπο, οι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις και οργανώσεις που είτε λόγω προβλημάτων υγείας (πχ. άτομα με ειδικές ανάγκες, καρδιοπαθείς κλπ) ή λόγω επικινδυνότητας της επαγγελματικής ή αθλητικής τους δραστηριότητας π.χ. ορειβάτες, οδηγοί δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού (rafting κλπ) θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν (και ενημερώνουν όποτε αυτό απαιτείται) προσωπικά στοιχεία όπως σταθερό και κινητό αριθμό επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας, προβλήματα υγείας κλπ, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση κάποιου συμβάντος.

Ιδιαίτερης σημασίας θα είναι και το τμήμα του διαδικτυακού τόπου που θα φιλοξενεί συχνές ερωτήσεις καθώς και οδηγίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών. Εκεί θα παρουσιάζονται οι πιο συχνές ερωτήσεις των πολιτών, κατηγοριοποιημένες κατάλληλα για εύκολη και γρήγορη ανεύρεση και πολυμέσα καθοδήγησης (πρώτες βοήθειες / αντιμετώπιση συμβάντων έκτακτης ανάγκης) όπως για παράδειγμα βίντεο, ήχος, εικόνα και κείμενο.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διαδικτυακή πύλη να είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

4.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει το υποσύστημα μετάδοσης των βιοϊατρικών δεδομένων το οποίο επιτρέπει τη συλλογή, ασύρματη μετάδοση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων πληροφοριών (κλινική εικόνα ασθενούς, εικόνα και ήχος, στοιχεία φακέλου ασθενούς) έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ένα επείγον συμβάν με τον ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Με τον σημερινό εξοπλισμό και το με τις υπάρχουσες υποδομές και τεχνολογίες που διαθέτει το ΕΚΑΒ δεν υπάρχουν δυνατότητες για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των λειτουργειών και των διαδικασιών του

Η συλλογή των δεδομένων αρχίζει αμέσως με τη διασύνδεση του ασθενούς στις συσκευές απεικόνισης της κατάστασής του.

Για την παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων το μόνιτορ θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παραμέτρους μέτρησης όπως:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ),
Αναπνοή,
αναίμακτη πίεση,
οξυμετρία SpO2 και
θερμοκρασία.

Οι παράμετροι μέτρησης πρέπει να απεικονίζονται στην οθόνη του μόνιτορ υπό μορφή κυματομορφών και ψηφιακών μετρήσεων. Στην οθόνη του μόνιτορ θα πρέπει να εμφανίζεται πληκτρολόγιο, από όπου θα γίνεται η εισαγωγή των δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς.

Το μόνιτορ πρέπει να έχει άμεση σύνδεση με σύστημα επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας, τύπου 3G/4G και μέσω του διαδικτύου με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, για την απεικόνιση κυματομορφών και μετρήσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real time).

Το μόνιτορ πρέπει να λειτουργεί με την μπαταρία του ασθενοφόρου. Επίσης να λειτουργεί και με ενσωματωμένη μπαταρία για τυχόν παρακολούθηση ενός ασθενούς εκτός του ασθενοφόρου.

Για τη λειτουργία του μόνιτορ εκτός του ασθενοφόρου, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα η δυνατότητα διασύνδεσης του, μέσω κινητής τηλεφωνίας 3G/4G και του διαδικτύου, με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων. Ένας δρομολογητής (router) που πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε κινητή μονάδα θα συγκεντρώνει τα δεδομένα από τις βιοιατρικές συσκευές (ενσύρματα). Ο δρομολογητής αυτός θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα παροχής πιστοποιημένης ποιότητας μετάδοσης δεδομένων (QoS - Quality of Service) προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αποστολής και λήψης video & φωνής υψηλής ποιότητας.

Επίσης ο δρομολογητής θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί ένα ασύρματο hotspot γύρω από το όχημα, με σκοπό την ασύρματη σύνδεση συσκευών και υπολογιστή αυτοκινήτου και εκτός ασθενοφόρου, όπου αυτό απαιτηθεί.

Τέλος, επειδή τα δεδομένα που θα αποστέλλονται αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιδιαίτερης σημασίας για τη ζωή του ασθενή, ο δρομολογητής θα παρέχει ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων

Στη συνέχεια το σήμα αυτό θα προωθείται μέσω του διαθέσιμου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (3G/4G ή GPRS) στο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Επίσης, κατά περίπτωση θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους συνεργαζόμενους δημόσιους φορείς όπως το ΕΚΕΠΥ, το ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ

4.7 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΤ

Με τις υπάρχουσες υποδομές και τεχνολογίες που διαθέτει το ΕΚΑΒ δεν υπάρχουν δυνατότητες για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των λειτουργειών και των διαδικασιών του.

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη:

 η άμεση και αποτελεσματική παροχή υποστήριξης στους μεταφερόμενους ασθενείς
 η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων υποδοχής αφού το ιατρικό προσωπικό των ΤΕΠ θα έχει την αναλυτική εικόνα της κατάστασης του ασθενούς πριν αυτός φτάσει  η ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς (όταν αυτός θα είναι διαθέσιμος από τα ΟΠΣΥ) κατά τη διακομιδή του ασθενούς από το ΕΚΑΒ και ενσωμάτωσή του στο φάκελο που θα δημιουργηθεί στο επίπεδο του νοσοκομείου για χρήση και αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Ειδικότερα θα προκύψουν: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που πλησιάζουν τον πολίτη και δημιουργούν προϋποθέσεις ευκολότερης πρόσβασης μέσα από το Διαδίκτυο Μείωση των παραγόμενων και διακινούμενων εγγράφων και της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών επιτυγχάνοντας έτσι τον περιορισμό των δαπανών Εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου λόγω της αναβαθμισμένης παρεχόμενης πληροφόρησης.

Αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας στο Δημόσιο τομέα, με την εισαγωγή ΤΠΕ Διαλειτουργικότητα με τη διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» όσον αφορά την ταυτοποίηση των εξωτερικών χρηστών Διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς - οργανισμούς με στόχο την ηλεκτρονική (ανά)διάθεση προτύπων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο προϋπολογισμός του ΕΚΑΒ είναι αρκετά χαμηλός για να ικανοποιήσει κοστοβόρες λειτουργίες Παραμένει το πρόβλημα των παλιών οχημάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, των περιστατικών και απαιτείται μεγάλο κόστος για τη συντήρηση τους..

Διαπιστώνεται η αμεσότητα συνεργασίας μεταξύ των Τ.Ε.Π. και του συστήματος διακομιδών καθώς επίσης και η κατά γενική παραδοχή, οι διοικητικές και υλικοτεχνικές ανεπάρκειες τους.

Πρέπει να δημιουργηθεί μία ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα του ΕΚΑΒ προκειμένου να διευκολύνεται το έργο του συντονισμού του Φορέα.

Οι υπάρχουσες υποδομές και τεχνολογίες που διαθέτει το ΕΚΑΒ παρότι εκσυγχρονίζονται δεν είναι ακόμα σε θέση να υποστηρίξουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργειών και των διαδικασιών του Εκσυγχρονίζεται το ΕΚΑΒ με τη χρήση GPS και την ψηφιοποίηση των κλήσεων

Πλέον το Κέντρο έχει εικόνα για το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή τα ασθενοφόρα, κάτι που επιτρέπει και την καθοδήγησή τους μέσω της συντομότερης διαδρομής προς το σημείο του συμβάντος

Το σύστημα GPS δίδει τη δυνατότητα στο Επιχειρησιακό Κέντρο να παρακολουθεί σε ηλεκτρονική οθόνη 160 ασθενοφόρα που κυκλοφορούν σε Αττική, Κορινθία, Βοιωτία και Εύβοια.

Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά τη δίμηνη εφαρμογή του συστήματος διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στα περιστατικά μειώθηκε έως και 25% σε σύγκριση με τον χρόνο προσέγγισης χωρίς GPS.

Η οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την χώρα, έχει αυξήσει τον αριθμό προσέλευσης στα Τ.Ε.Π. και η ανάγκη δημιουργίας E.D.-Triage, μοιάζει όσο ποτέ επιτακτική
            
Η διαλογή (Triage) των ασθενών, οι οποίοι προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποσκοπεί στην ιεράρχηση των αναγκών των ασθενών, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του τμήματος, καθώς και στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του εκάστοτε νοσοκομείου.

ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Αγγουριδάκης, Π. & Σμπυράκης, Ν., (2010),
Επείγουσα Ιατρική: Αναφορά στην σημερινή πραγματικότητα,
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής. Αντωνόπουλος, Γ., (2015), «Όλη η διαδικασία για τον κατάλογο επικουρικών ιατρών και την τοποθέτησης τους», Dikaiologitika, διαθέσιμο στο: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/64993/oli-i-diadikasia-gia-to-katalogoepikourikon-iatron-kai-tin-topothetisis-tous, ανακτήθηκε την 20/3/2017.
Γιακουμάκη, Σ., (2002), Διοίκηση- Διάρθρωση και προοπτικές εξέλιξης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Πτυχιακή Εργασία, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δράκος, Γ., (2016), «Στα όρια αντοχής πληρώματα και ελικόπτερα», CNN Greece, διαθέσιμο στο: http://www.cnn.gr/news/ellada/story/40570/sta-oria-antoxis-pliromata-kai-elikoptera?v5, ανακτήθηκε την 30/5/2017. Καρούτσου, Ι., Λαμπρούσης, Θ. & Κωνσταντινίδης, Θ.Κ., (2007), Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας για τους εργαζομένους στον τομέα της επείγουσας διακομιδής ασθενών (Εκτίμηση επικινδυνότητας εργασίας στη λειτουργία του ΕΚΑΒ Αθήνας), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μπαμπαρούτσης, Π., (2016), «Στην «εντατική» το ΕΚΑΒ στη Μεσσηνία», Εφημερίδα Θάρρος, 8 Οκτωβρίου. Μπουλούτζα, Π., (2015), «Στα 30 του, το ΕΚΑΒ μοιάζει γερασμένο», Η Καθημερινή, 14 Φεβρουαρίου. Μπουλούτζα, Π., (2017), «1,5 εκατ. ευρώ για πλωτές διακομιδές ασθενών», Η Καθημερινή, 28 Ιουνίου. Νόμος 1397, (1983), «Εθνικό Σύστημα Υγείας», ΦΕΚ 143, Τεύχος Α΄, 7 Οκτωβρίου. Νόμος 1579, (1985), «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 217, Τεύχος Α΄, 23 Δεκεμβρίου. Νόμος 2071, (1992), «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του συστήματος υγείας», ΦΕΚ 123, Τεύχος Α΄, 15 Ιουλίου. Νόμος 2194, (1994), «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 34, Τεύχος Α΄, 16 Μαρτίου. Νόμος 2519, (1997), «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ΕΣΥ, οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 165, Τεύχος Α΄, 21 Αυγούστου. Οικονόμου, Χ., (2004), Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα & τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος. Περδικογιάννης, Γ., (2006), «Ασθενοφόρα ΕΚΑΒ- Περίοδοι Αιχμής- Κατανομή Στόλου», Ημερίδα «Οδική Ασφάλεια και Ε.Κ.Α.Β. Μετά το ατύχημα τι;», 28 Σεπτεμβρίου, Αθήνα. Πιερράκος, Γ., (2008), Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τοπική κοινωνία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ σελίδα 65 Προεδρικό Διάταγμα 376, (1988), «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Ε.Κ.Α.Β.», ΦΕΚ 169, Τεύχος Α΄, 17 Αυγούστου. Προεδρικό Διάταγμα 348, (1996), «Τροποποίηση του Π. Δ/τος 376/1988 Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ (ΦΕΚ169/Α΄)», ΦΕΚ 229, Τεύχος Α΄, 17 Σεπτεμβρίου. Υπουργική Απόφαση Υ4β/9919/Φ25, (1993), «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λ.π.», ΦΕΚ 125, Τεύχος Β΄, 5 Μαρτίου.

Ξενόγλωσση Ambulancezorg Nederland, (2010), Ambulance care in Europe. Andersson, M., (2006), Liberalisation, privatization and regulation in the Swedish healthcare sector/hospitals, Department of Work Science, Göteborgs Universitet. Bos, N., Krol, M., Veenvliet, C. & Plass, A., M., (2015), Ambulance care in Europe: Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, The Netherlands: NIVEL. Eburn, M. & Bendall, C., J., (2010), The provision of Ambulance Services in Australia: a legal argument for the national registration of paramedics, Journal of Emergency Primary Health Care, 8(4). Grosios, K., Gahan, P., B. & Burbidge, J., (2010), Overview of healthcare in the UK, The EPMA Journal, 1(4). Jakubowski, E., (1998), Health Care Systems in the EU: A comparative study, European Parliament. Lindstrom, V., Bohm, K. & Kurland, L., (2015), Pre-hospital care in Sweden, from a transport organization to advanced health care, Notfall+ Rettunngmedizin, 18. National Audit Office, (2017), NHS Ambulance Services. NHS, (2013), Guide to the Healthcare System in England: Including the Statement of NHS Accountability. Ηλεκτρονικές πηγές Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, (2016α), «Οργανισμός», διαθέσιμο στο: https://www.ekab.gr/organismos/, ανακτήθηκε την 15/3/2017. Agrinionet, (2017), «ΠΟΕΔΗΝ: «Γερασμένος» ο στόλος του ΕΚΑΒ - Πού υπάρχουν προβλήματα», διαθέσιμο στο: http://www.agrinionet.gr/index.php/ygia/11857-a, ανακτήθηκε την 18/3/2017. Thessalianews, (2016), «Τα προβλήματα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ», διαθέσιμο στο: http://www.thessalianews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59028:2016-04-04-09-44-00&catid=37:health&Itemid=61, ανακτήθηκε την 18/3/2017. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, (2016β), «Μέσα Διακομιδής», διαθέσιμο στο: https://www.ekab.gr/mesa-diakomidis/, ανακτήθηκε την 20/5/2017. Σύστημα διακομιδών και λειτουργία του ΕΚΑΒ σελίδα 66 News247, (2017), «Δωρεά 143 ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», διαθέσιμο στο: http://news247.gr/eidiseis/hygeia/dwrea-143-asthenoforwn-sto-ekav-apo-toidryma-stauros-niarxos.4633424.html, ανακτήθηκε την 20/5/2017. Ευβοϊκή Γνώμη, (2016), «Νέο ασθενοφόρο στη διάθεση του ΕΚΑΒ Ιστιαίας», διαθέσιμο στο: http://www.egnomi.gr/article/71971/neo_asthenoforo_sti_diathesi_toy_ekab_istiaias.html?catego ry_id=137, ανακτήθηκε την 20/5/2017. Onmed, (2015), «Το ΕΚΑΒ κάλυψε επιτυχώς τον 4ο Ημιμαραθώνιο Αθηνών», διαθέσιμο στο: http://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/329429/to-ekav-kalypse-epityxos-ton-4oimimarathonio-athinon?v9, ανακτήθηκε στις 22/5/2017. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, (2016γ), «Μοτοσυκλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης», διαθέσιμο στο: https://www.ekab.gr/drastiriotites-ipiresies-mesa/motosikletes-tachiasantapokrisis/, ανακτήθηκε στις 22/5/2017. Iefimerida, (2016), «Καθηλωμένα εδώ και 4 μήνες τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ», διαθέσιμο στο: http://www.iefimerida.gr/news/265228/kathilomena-edo-kai-4-mines-ta-elikoptera-toy-ekav, ανακτήθηκε στις 22/5/2017. Press Time, (2016), «Kαθηλωμένα τα ελικόπτερα του EKAB», διαθέσιμο στο: http://www.press-time.gr/index.php/reportage/item/5638-kathilomena-ta-elikoptera-touekab#.WWj7x1FLfIU, ανακτήθηκε την 22/5/2017. Αυτοδιοίκηση, (2014), «Τρελαίνουν… το ΕΚΑΒ: 5.000 κλήσεις την ημέρα διαθέσιμο στο: http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/trelainoun-to-ekav-5-000-kliseis-tin-imera-kiria-zitiseasthenoforo-epeidi-tin-xtipise-to-papoutsi/, ανακτήθηκε την 30/5/2017.


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ»
ΜΠΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΜ: 2010012
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεκέμβριος 2017, Καλαμάτα

Παναγιώτης Σπανός
Διασώστης ΕΚΑΒ Ρόδου

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews