ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24/7/20

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Χωροθέτηση Ιπτάμενων Μέσων - Διαχείριση Περιστατικού (Μέρος Όγδοο)Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
EKABNews

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Χωροθέτηση Ιπτάμενων Μέσων - Διαχείριση Περιστατικού (Μέρος Όγδοο)


Η χωροθέτηση των διατιθέμενων εναέριων μέσων για αποστολές αεροδιακομιδών, όπως αυτή διαμορφώθηκε το 2003 με την ένταξη των ελικοπτέρων Α-109 στον στόλο της Π.Α., φαίνεται στην Εικόνα 22. Δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μελέτης στατιστικών στοιχείων ή κάποιας οικονομικής ανάλυσης αλλά ήταν μια ανάπτυξη δυνάμεων, η οποία εξυπηρετούσε πρωτίστως ανάγκες Έρευνας Διάσωσης σε συνδυασμό με Εθνικούς σκοπούς. Η χωροθέτηση αυτή αυτόματα χώριζε την επικράτεια σε πέντε τομείς ευθύνης των εναέριων μέσων.

 

Η λογική της χωροθέτησης αυτής υιοθετήθηκε για σκοπούς αεροδιακομιδών γιατί τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούντο είχαν ως κύρια αποστολή την Έρευνα Διάσωση, όπως τονίζεται σε όλα τα θεσμικά κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων. 107

Το γεγονός ότι εναέρια μέσα χρησιμοποιούντο από τότε αλλά και ως σήμερα όχι ως αποκλειστικού ρόλου, δημιουργεί μια πολυπλοκότητα στην επιλογή των κατάλληλων βάσεων χωροθέτησης.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους Εθνικούς σκοπούς τους οποίους αυτά εξυπηρετούν και οι οποίοι είναι ευμετάβλητοι και μη διαπραγματεύσιμοι, είναι εύκολα κατανοητό πόσο δύσκολο γίνεται το έργο των συντονιστών στην επίτευξη του σκοπού , που είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων (Έρευνα Διάσωση, Αεροδιακομιδές, Εθνικοί Στόχοι).

Το σύστημα αεροδιακομιδών εντοπίζοντας κατά καιρούς ελλείψεις στα διατιθέμενα μέσα ενίσχυσε τις διαθέσιμες δυνάμεις με επιπλέον εναέρια μέσα αποκλειστικού ρόλου αεροδιακομιδής (Βλέπε Παράρτημα "Δ" σελ99).

Για την χωροθέτηση των μέσων και τις λεπτομέρειες που αφορούν τις βάσεις υποστήριξης και τα πληρώματα, το ΓΕΑ και το ΓΕΣ έχουν εκδώσει διαταγές108109 , ενώ για την χρήση των ελικοπτέρων του Π.Σ. έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Π.Α. και Π.Σ 110 και για την ενεργοποίηση της Βάσης στη Σύρο έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Υγείας (ΥΥ) και του Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ)111

Στην Αττική όπως φαίνεται στην Εικόνα 23 σελ 64, υπάρχουν επτά ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη. Τα δύο ελικόπτερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ανήκουν στο Π.Σ. και χρησιμοποιούνται εκτός πυροσβεστικής περιόδου (1 Νοεμβρίου έως 30Απριλίου), από το ΠΦ έως το ΤΦ στα όρια της εμβέλειας τους χωρίς ανεφοδιασμό, όχι και τα δύο παράλληλα.

Το Α109 ελικόπτερο αποκλειστικά για αεροδιακομιδές χρησιμοποιείται μόνο από το ΠΦ έως το ΤΦ. Όταν είναι μη διαθέσιμο (συντήρηση, βλάβες, επιθεωρήσεις) αναπληρώνεται από το Β-212 το οποίο έχει ως κύρια αποστολή του την μεταφορά υψηλών προσώπων.

Τα δύο ελικόπτερα του ΓΕΣ τα οποία βρίσκονται στα Μέγαρα επιχειρούν εναλλάξ μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας καλύπτοντας το κενό το οποίο αφήνουν τα υπόλοιπα τέσσερα προαναφερθέντα.

Το Super Puma χρησιμοποιείται ως τελευταία επιλογή και μόνο όταν δεν υπάρχει επιχείρηση Ε-Δ σε εξέλιξη. Από τα αεροσκάφη το C-27 βρίσκεται σε ετοιμότητα των 60 λεπτών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αεροδιακομιδές. Το C-130 καλύπτει την μη διαθεσιμότητα του C-27 (συντήρηση, βλάβες, επιθεωρήσεις, αεροδιακομιδή σε εξέλιξη) και μόνο όταν δεν υπάρχει επιχείρηση Ε-Δ σε εξέλιξη.

Τα GULFSTREAM KAI EMBRAER χρησιμοποιούνται για μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό και μεταφορά μοσχευμάτων. Τα ελικόπτερα επιχειρούν στα όρια της εμβέλειας τους χωρίς ανεφοδιασμό καλύπτοντας τις Σποράδες τις Κυκλάδες και νότια μέχρι τα Κύθηρα. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μακρύτερους προορισμούς όταν εναέριο μέσο της διασποράς δεν είναι διαθέσιμο.

Το C-27 και/ή το C-130 καλύπτουν περιστατικά σε όλη την επικράτεια όταν η φύση του περιστατικού είναι τέτοια που απαιτεί αεροσκάφος (συμπιεζόμενη καμπίνα) όταν:

 γίνεται διακομιδή περισσότερων του ενός ασθενούς από διαφορετικούς προορισμούς,
 απαιτείται ταχύτητα στη μεταφορά
 ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί σε υγειονομική μονάδα της Αττικής
 κανένα άλλο εναέριο μέσο δεν μπορεί να καλύψει την απαίτηση για διακομιδή

 


Ο Βόρειο ανατολικός τομέας καλύπτεται από ένα Super Puma στη Λήμνο και ένα AB-205 από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου (Εικόνα 24 σελ64) με κύρια αποστολή και των δυο ελικοπτέρων την Ε-Δ. Η περιοχή υποστηρίζεται και από τα δύο αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (C-130, C-27).

 

Ο Κεντρικός και ανατολικός τομέας καλύπτεται από ένα Super Puma στη Χίο (Εικόνα 25 σελ 65) με κύρια αποστολή την Ε-Δ. Η περιοχή υποστηρίζεται από το γειτνιάζον Super Puma της  Λήμνου και από τα δύο αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (C-130, C27).

 

Ο Νότιος και ανατολικός τομέας καλύπτεται από ένα Super Puma στη Ρόδο, ένα AB-205 από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης και ένα ΑΒ-205 από το Ηράκλειο (Εικόνα 26 σελ.66) με κύρια αποστολή και των τριών ελικοπτέρων την Ε-Δ. Επίσης ένα CH-47 τηρεί ετοιμότητα 60 λεπτών σε 24ωρη βάση με κύρια αποστολή τις αεροδιακομιδές. Η περιοχή υποστηρίζεται και από τα δύο αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (C-130, C-27).

 

Στον δυτικό τομέα υπάρχουν τρία ΑΒ-205 στις βάσεις της Πρέβεζας, του Αράξου και της Καλαμάτας (Εικόνα 27 σελ 66). Επιχειρούν μόνο από το ΠΦ έως το ΤΦ, βρίσκονται σε ετοιμότητα των 15 λεπτών κααι κύριος ρόλος τους είναι η Έρευνα Διάσωση. Η περιοχή υποστηρίζεται και από τα δύο αεροσκάφη που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (C130, C-27).

 


Τέλος ο κεντρικός τομέας που περιλαμβάνει κυρίως τις Κυκλάδες καλύπτεται από το ΝΗ-90 το οποίο εδρεύει στη βάση της Σύρου (Εικόνα 28 σελ 67). Το σκεπτικό για την πρόσφατη μεταστάθμευση του ΝΗ-90 είναι η μεταφορά των περιστατικών από τις Κυκλάδες να γίνεται στο νοσοκομείο της Σύρου με κέρδος σε χρόνο και κόστος.

 

Διαχείριση Περιστατικού

Η Διαχείριση ενός Περιστατικού Αεροδιακομιδών είναι το αποτέλεσμα ενός σωστά δομημένου συστήματος το οποίο ενσωματώνει:
α)μορφές Διοίκησης (Command), όπως προαναφέρθηκαν, με επιλογή αυτής η οποία αρμόζει σε κάθε περίσταση,
β) δομές και διαδικασίες στα πλαίσια του ελέγχου (Control) και
γ)διαχείριση του Επιχειρησιακής Διακυνδύνευσης.

Απαιτούνται κέντρα επιχειρήσεων ,επανδρωμένα με προσωπικό εκπαιδευμένο και επιλεγμένο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, εξοπλισμένα με συστήματα τα οποία υποβοηθούν το έργο του προσωπικού και με διαδικασίες τυποποιημένες και θεσμοθετημένες.

Στην τυποποίηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης του περιστατικού, ο τρόπος και η μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας διαφορετικών φορέων, η εκτίμηση της Επιχειρησιακής Διακινδύνευσης αλλά και κάθε διαδικασία η οποία ενδέχεται να επιφέρει αβεβαιότητα στο σύστημα. Στις έκτακτες ανάγκες ο χρόνος λειτουργεί καταλυτικά για την ομαλή έκβαση των επιχειρήσεων.

Με σκοπό την συντομότερη απόκριση του συστήματος σε ένα περιστατικό θα πρέπει το σύστημα να είναι έχει επιχειρησιακό σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών και οι θεσμοθετημένες διαδικασίες μέσω μνημονίων ενεργειών θα πρέπει να είναι οριοθετημένες χρονικά.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την χωροθέτηση των ιπτάμενων μέσων και του ιπτάμενου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την στατιστική κατανομή των περιστατικών και τις δυνατότητες των περιφερειακών και κεντρικών υγειονομικών μονάδων.


«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Risk Management (Διαχείριση Διακινδύνευσης) - Οργάνωση και Λειτουργία Αεροδιακομιδών (Μέρος Έκτο)


«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

107 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
108 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
109 ΓΕΣ, Πάγια Διαταγή 2-13/2015, «Περί Διαθέσεως Αεροπορικών και Πλωτών Μέσων του Στρατού Ξηράς σε Στρατιωτικές και μη Στρατιωτικές Αρχές και Φορείς», Αθήνα, 2015
110 Π.Α. & Π.Σ., «Μνημόνιο Συνεργασίας Π.Α. Π.Σ. για εκτέλεση αεροδιακομιδών», Αθήνα, 2015
111 ΥΠΕΘΑ/ΥΥ/ΥΥΜΔ, «Μνημόνιο συνεργασίας για τη λειτουργία βάσεων υποστήριξης αεροδιακομιδών», Αθήνα, 2016

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

 
Δημοσιεύτηκε 12/07/2020About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews