ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21/7/20

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Ιπτάμενα Μέσα (Αεροσκάφη - Ελικόπτερα) Αεροδιακομιδών (Μέρος Έβδομο)


Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020
EKABNews

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Ιπτάμενα Μέσα (Αεροσκάφη - Ελικόπτερα) Αεροδιακομιδών (Μέρος Έβδομο)

 

Τα ιπτάμενα μέσα υπαγωγής Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, τα οποία διατίθενται για σκοπούς Αεροδιακομιδών, καθορίζονται με εσωτερικές Πάγιες Διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ)85 και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Η διάθεση μέσων του Π.Σ. καθώς και οι διαδικασίες χρήσης όλων των Ιπτάμενων μέσων ανεξαρτήτου Υπαγωγής καθορίζονται στην αντίστοιχη Διαταγή Αεροδιακομιδών του ΓΕΑ.

Συγκεντρωτικός Πίνακας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Ιπτάμενου μέσου φαίνεται στο Παράρτημα "Δ" σελ 99.

Αξίζει να διευκρινιστούν μερικοί παράμετροι στη χρήση των μέσων αυτών:

 Όλα τα μέσα, έχουν δυνατότητα πτήσης και βράδυ. ωστόσο από επιλογή τα Α109Ε δεν χρησιμοποιούνται σε νυχτερινές αποστολές.  Χρονική ετοιμότητα του μέσου νοείται ο χρόνος που απαιτείται από το πλήρωμα για να απογειωθεί από τη στιγμή που θα γίνει ανάθεση αποστολής.
 Ιπτάμενα μέσα παντός καιρού νοούνται εκείνα τα οποία φέρουν στον εξοπλισμό τους RADAR καιρού που τους δίνει τη δυνατότητα να ίπτανται με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν όρια.
 Εμβέλεια ενός μέσου νοείται η χρονική διάρκεια που μπορεί να βρίσκεται στο αέρα χωρίς ανεφοδιασμό. Μπορεί να δοθεί σαν χρόνος ή σαν απόσταση. Η εμβέλεια ενός μέσου ποικίλοι ανάλογα με την διαμόρφωση του ελικοπτέρου (εξωτερικές δεξαμενές, οπλικά συστήματα, βάρος καύσιμο) τις συνθήκες πτήσης και την φύση της αποστολής.
 Η δυνατότητα συμπιεζόμενης καμπίνας του Ιπτάμενου μέσου , δηλαδή η σταθερή πίεση στην καμπίνα ακόμα και σε μεγάλα ύψη, επηρεάζει την επιχειρησιακή εκμετάλλευση του. Ορισμένα νοσήματα (Νόσος Δυτών, Πνευμοθώρακας, Ειλεός, Καρδιοπάθειες κ.α.) απαιτούν Περιορισμένο Ύψος Πτήσης (Cabin Altitude Restriction, CAR) λόγω ανάγκης προστασίας του ασθενούς από τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης και την υποξία. 86

Ιπτάμενα μέσα Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.)

Ο Στρατός Ξηράς έχει διαθέσει τρείς τύπους ιπτάμενων μέσων για σκοπούς αεροδιακομιδών:
α) Ελικόπτερο CH-47 ,
β)Ελικόπτερο NH-90 και
γ)Αεροσκάφος C-12.

Τα ελικόπτερα είναι μεταγωγικά στρατιωτικής χρήσης. Το NH-90 αποτελεί σύγχρονο ελικόπτερο νεοαποκτηθέν από τον Στρατό Ξηράς το οποίο αντικαθιστά σε χρήση τα πεπαλαιωμένα AB205.

CH-47 Chinook

Ελικόπτερα Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας τα οποία υπάγονται στο 4ο Τάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (4ο ΤΕΑΣ) του ΓΕΣ. Έχουν τέσσερα μέλη πληρώματος και δυνατότητα μεταφοράς 24 ασθενών επί φορείων. Ταχύτητα πλεύσης 120 Knots (Ναυτικά μίλια) και αυτονομία μέχρι πέντε ώρες. Δεν διαθέτουν συμπιεζόμενη καμπίνα. Η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις των ελικοπτέρων εκτελούνται στο 4ο ΤΕΑΣ.87 Έχουν διατεθεί δύο για σκοπούς αεροδιακομιδών, ένα στην Ρόδο και ένα στα Μέγαρα.88

 

Ελικόπτερο Μέσης Μεταφορικής Ικανότητας το οποίο υπάγεται στο 2ο Τάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (2ο ΤΕΑΣ) του ΓΕΣ. Έχει τρία μέλη πληρώματος, δυνατότητα μεταφοράς 12 ασθενών επί φορείων, ταχύτητα πλεύσης 120 Knots (Ναυτικά μίλια) και αυτονομία μέχρι τέσσερις ώρες. Δεν διαθέτει συμπιεζόμενη καμπίνα. Έχουν διατεθεί δύο για σκοπούς αεροδιακομιδών, ένα από το αεροδρόμιο των Μεγάρων σε ετοιμότητα των 60 λεπτών από το Πρώτο Φώς (ΠΦ) έως και το Τελευταίο Φως (ΤΦ) και ένα από το αεροδρόμιο της Σύρου σε ετοιμότητα των 60 λεπτών, ενώ στο σχεδιασμό είναι η μεταστάθμευση ενός ακόμα στο  αεροδρόμιο της Λέσβου. Η συντήρηση και οι μικρές επιθεωρήσεις των ελικοπτέρων εκτελούνται στο 2ο ΤΕΑΣ. 89

 

C-12

Κύρια αποστολή του αεροσκάφους C-12 είναι η μετακίνηση της Ηγεσίας του Σ.Ξ: και η αεροφωτογράφιση. Σταθμεύει στο αεροδρόμιο των Μεγάρων υπάγεται στο 4ο ΤΕΑΣ και έχει διατεθεί με ετοιμότητα 2ωρών και 30 λεπτών από το ΠΦ έως 2 ώρες και 30 λεπτά πριν από το Τελευταίο Φως ΤΦ για μεταφορά μοσχευμάτων. Έχει δυνατότητα μεταφοράς 5 ατόμων ενώ δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη φορείων εντός της καμπίνας. Για τις βραδινές ώρες, εφόσον απαιτηθεί, το αεροσκάφος δύναται να μετασταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το οποίο διαθέτει κατάλληλο φωτισμό για νυχτερινές αποστολές. Έχει εμβέλεια 5 ώρες και 30 λεπτά, ταχύτητα πλεύσης 220 Knots και διαθέτει συμπιεζόμενη καμπίνα. Η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις εκτελούνται στο 4ο ΤΕΑΣ. 90

 


Ιπτάμενα μέσα Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)

Η Πολεμική Αεροπορία ως κύριος φορέας υλοποίησης του έργου των αεροδιακομιδών έχει διαθέσει όλους τους τύπους μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων τα οποία διαθέτει. Αεροσκάφη: C-130, C-27J, Ελικόπτερα: Α-109Ε, ΑΒ-212, Β-205, AS-332 Super Puma. Τα ελικόπτερα Α-109Ε έχουν αγοραστεί από το ΕΚΑΒ και εδόθησαν στην Πολεμική Αεροπορία για πτητική εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα τα τρία αεροσκάφη μεταφοράς υψηλών προσώπων τα οποία διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία διατίθενται σε αποστολές μεταφοράς μοσχευμάτων και ασθενών στο εξωτερικό κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

A-109Ε Augusta

To Α-109Ε είναι ελικόπτερο γενικής χρήσης, ιταλικής κατασκευής. Επιχειρεί από την 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) και βρίσκεται σε ετοιμότητα των 30 λεπτών από το ΠΦ έως και το ΤΦ. Η Π.Α. διαθέτει τρία ελικόπτερα αυτού του τύπου τα οποία προστέθηκαν στο στόλο της το 2003 (ΣΕΑΒ) μετά από τρία μείζονα ατυχημάτων υπό την Επιμελητεία της Helitalia. Έχουν ως αποκλειστική αποστολή την εκτέλεση αεροδιακομιδών και για το λόγο αυτό στο βασικό πλήρωμα εκτός του Κυβερνήτη και του Συγκυβερνήτη περιλαμβάνονται ιπτάμενος ιατρός και νοσηλευτής του ΕΚΑΒ. O εξοπλισμός των Α-109 περιλαμβάνει μία πλήρη εντατική ιατρική μονάδα για την μεταφορά τωνασθενών, με την καμπίνα να είναι διαμορφωμένη για παροχή Επειγόντων Ιατρικών Υπηρεσιών. Η συντήρηση των ελικοπτέρων εκτελείται στην 112ΠΜ, ενώ οι επιθεωρήσεις εκτελούνται από την Ελληνική ιδιωτική εταιρία παροχής Αεροπορικών Υπηρεσιών AEROSERVICES. 91 92

 

B-212

Χρησιμοποιείται από την Π.Α. για μεταφορά υλικών, υψηλών προσώπων (VIP) και για αεροδιακομιδές ασθενών. Εδρεύει στην 112ΠΜ υπαγόμενο στην 358 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης (358 ΜΕΔ) σε ετοιμότητα των 30 λεπτών από το ΠΦ έως και το ΤΦ. Η καμπίνα τους είναι ειδικά διαμορφωμένη για αποστολές VIP. Χρησιμοποιούνται από το 1976 αποκλειστικά για μεταφορές υψηλών προσώπων, σε προορισμούς-τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν από το 2003 έως το 2005 για αποστολές αεροδιακομιδών (MEDEVAC). Έχει 3 άτομα πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει 5 επιβάτες ή ένα φορείο με ιατρό και νοσηλευτή. Έχει ταχύτητα πλεύσης 120 Knots και εμβέλεια 3 ώρες. Χρησιμοποιείται όταν τα ελικόπτερα A-109E δεν είναι διαθέσιμα. Η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις εκτελούνται από την 112ΠΜ.93

 


C-27J Spartan

Μέσο μεταγωγικό αεροσκάφος το οποίο εκτελεί αποστολές αεροδιακομιδών, ανθρωπιστικές και γενικών αερομεταφορών και εδρεύει στην 112ΠΜ, υπαγόμενο στην 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (354ΜΤΜ). Τηρεί ετοιμότητα των 60 λεπτών όλο το 24ωρο. Διαθέτει πλήρωμα τριών ατόμων, εμβέλεια 4ώρες και 30 λεπτά, ταχύτητα πλεύσης 290Knots κα μπορεί να διαμορφωθεί με 24 φορεία. Η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις εκτελούνται στην 112ΠΜ. 94

 C-130 Hercules (SAR)

Μεταγωγικό αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου. Εδρεύει στην 112ΠΜ και υπάγεται στην 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (356 ΜΤΜ). Έχει πλήρωμα από πέντε έως δέκα άτομα ανάλογα με το είδος της αποστολής, ταχύτητα πλεύσης 290Knots, και εμβέλεια από έξι έως 13 ώρες ανάλογα με τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και τη φύση της αποστολής. Τηρεί ετοιμότητα 30 λεπτών την ημέρα και 1 ώρας το βράδυ για σκοπούς Έρευνας Διάσωσης (Ε-Δ) στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Χρησιμοποιείται σε αποστολές αεροδιακομιδών όταν το C-27J δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει επιχείρηση Ε-Δ σε εξέλιξη ή τα επιχειρησιακά κριτήρια είναι τέτοια που το καθορίζουν. 95

 AS-332 Super Puma (SAR)

Έχει ως κύρια βάση την 112ΠΜ και υπάγεται στην 384 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης (384 ΜΕΔ). Κύρια αποστολή του είναι η Ε-Δ ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται για μεταφορά υψηλών προσώπων και γενικές μεταφορές που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Π.Α. Από τα 12 συνολικά ελικόπτερα, τα τέσσερα αγοράστηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και παραχωρήθηκαν για πτητική εκμετάλλευση στην Π.Α. με αποκλειστικό ρόλο την Ε-Δ. Έχει πλήρωμα επτά ατόμων, ταχύτητα 120 Knots και εμβέλεια 4 ώρες. 96 Χρησιμοποιείται σε αποστολές αεροδιακομιδών όταν δεν υπάρχει επιχείρηση Ε-Δ σε εξέλιξη ή τα επιχειρησιακά κριτήρια είναι τέτοια που το καθορίζουν. 97 Για την κάλυψη των αναγκών σε Ε-Δ έχει γίνει διασπορά των ελικοπτέρων ως ακολούθως: ένα στη Λήμνο, ένα στη Χίο, ένα στη Ρόδο και ένα στην 112ΠΜ. Τηρούν ετοιμότητα των 30 λεπτών όλο το 24ωρο για σκοπούς Ε-Δ, ενώ για αποστολές αεροδιακομιδών η ετοιμότητα δεν καθορίζεται και ποικίλοι ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αποστολής.98 Η συντήρηση και οι μικρές επιθεωρήσεις γίνονται στην 112ΠΜ, ενώ οι «βαριές επιθεωρήσεις» που προβλέπονται κάθε έξι χρόνια γίνονται από την Ελληνική ιδιωτική εταιρία παροχής Αεροπορικών Υπηρεσιών AEROSERVICES. 99

 6 AB-205 (SAR)

Έχει ως κύρια βάση την 112ΠΜ και υπάγεται στην 358 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης (358 ΜΕΔ). Χρησιμοποιείται από την Π.Α. για σκοπούς Ε-Δ μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας (ΠΦΤΦ) καθώς είναι ελικόπτερο παλιάς τεχνολογίας και δεν διαθέτει συστήματα ναυτιλίας για βραδινές πτήσεις. Έχει πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, εμβέλεια τριών ωρών και ταχύτητα πλεύσης 80Knots. Η καμπίνα των επιβατών έχει περιορισμένο χώρο με αποτέλεσμα να χωράει μόνο ένα φορείο για ασθενή. Η συντήρηση και οι επιθεωρήσεις γίνονται σε επίπεδο μονάδων, ενώ οι μεγάλες επιθεωρήσεις γίνονται την 112ΠΜ. Χρησιμοποιείται σε αποστολές αεροδιακομιδών όταν δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο μέσο και δεν υπάρχει επιχείρηση Ε-Δ σε εξέλιξη.100 Για την κάλυψη αναγκών Ε-Δ έχει γίνει διασπορά από ένα ελικόπτερο σε αεροδρόμια ανά την επικράτεια: Πρέβεζα, Άραξο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Βόλο.101

 


Gulfstream V - Embraer 135 - Embraer 145

Η Π.Α. διαθέτει τρία αεροσκάφη μεταφοράς υψηλών προσώπων στην 112ΠΜ, τα οποία ανήκουν στην 352 Μοίρα Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων (352 ΜΜΥΠ). Είναι ικανά για μεγάλες ταχύτητες (530Knots), μεγάλη εμβέλεια και μικρό κόστος χρήσης σε σχέση με τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα όπως αυτό κοστολογείται επίσημα από την πολιτεία με σχετική Υπουργική Απόφαση. 102 Το κόστος χρήσης ενός αεροσκάφους περιλαμβάνει τα καύσιμα, τα έξοδα συντήρησης και την αποζημίωση των πληρωμάτων, ανά ώρα πτήσης, όπως έχει υπολογιστεί για κάθε τύπο αεροσκάφους και αναπροσαρμόζεται όποτε απαιτείται (αλλαγές στην τιμή του καυσίμου, τις αποζημιώσεις των πληρωμάτων κλπ). Η συντήρηση και επιθεώρηση των αεροσκαφών εκτελείται από την Π.Α. σύμφωνα με τα εγχειρίδια αυτών και τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιριών. Διατίθενται για μεταφορές μοσχευμάτων και μεταφοράς ασθενών οι οποίοι χρήζουν νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.103

 Ιπτάμενα μέσα πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)

BK 117 C1

Διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων, έχει εμβέλεια τρεις ώρες και ταχύτητα 130Knots. Κύρια αποστολή του είναι η πυρόσβεση, για την εκπλήρωση του της οποίας φέρει στο κάτω μέρος αφαιρούμενο κάδο μεταφοράς νερού. Τηρεί ετοιμότητα των 30 λεπτών από το ΠΦ μέχρι και το ΤΦ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μόνο εκτός της Πυροσβεστικής Περιόδου (01 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου).104

 


AS-332 L1 Super Puma

Έχει πλήρωμα τεσσάρων ατόμων, ταχύτητα 120 Knots και εμβέλεια 4 ώρες. Κύρια αποστολή του είναι η πυρόσβεση και η Διάσωση ατόμων στην Ξηρά. Τηρεί ετοιμότητα των 30 λεπτών από το ΠΦ έως και το ΤΦ και μόνο εκτός της Πυροσβεστικής Περιόδου (01 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου). 105 Για την συντήρηση των ελικοπτέρων και την εκτέλεση των προβλεπομένων επιθεωρήσεων το Πυροσβεστικό Σώμα έχει υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική ιδιωτική εταιρία παροχής Αεροπορικών Υπηρεσιών AEROSERVICES. 106 Τα ελικόπτερα αυτά όπως και τα προαναφερθέντα BK 117 C1 υπάγονται στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτή ιδρύθηκε με τον Νόμο 2800/2000.(ΦΕΚ Α41/29 Φεβ2000, Άρθρο 25). Δεν διατίθενται και τα δύο για αποστολές Αεροδιακομιδών αλλά ένα εξ αυτών.

 «Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία

85 ΓΕΣ, Πάγια Διαταγή 2-13/2015, «Περί Διαθέσεως Αεροπορικών και Πλωτών Μέσων του Στρατού Ξηράς σε Στρατιωτικές και μη Στρατιωτικές Αρχές και Φορείς», Αθήνα, 2015
86 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
87 www.army.gr Ανακτήθηκε στις 14 Απρ 2017
88 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
89 www.army.gr
90 http://www.army.gr, Ανακτήθηκε στι 14 Απρ 2017
91 www.haf.gr Ανακτήθηκε στις 17 Απρ 2017
92https://www.aeroservices.gr/el/customers.html Ανακτήθηκε στις 17 Απρ 2017
93 www.haf.gr Ανακτήθηκε στις 17 Απρ 2017
94 http://www.airforce-technology.com/projects/spartan https://www.aeroservices.gr/el/customers.html Ανακτήθηκε στις 17 Απρ 2017
95 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
96 www.haf.gr
97 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
98 ΥΠΑ, «Aeronautical Information Publication, AIP», Volume II Greece, 2017
99 https://www.aeroservices.gr/el/customers.html
100 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
101 ΥΠΑ, «Aeronautical Information Publication, AIP», Volume II Greece, 2017
102 ΦΕΚ 2808_08.11.2013 Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των Κλάδων των ΕΔ
103 ΓΕΑ ,«Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», 2015
104 http://www.redstar.gr/Foto_red/GR_AirF/Air_PowerBK_117.html Ανακτήθηκε στις 23 Απρ 2017
105 www.fireservice.gr Ανακτήθηκε στις 23 Απρ 2017 106 https://www.aeroservices.gr/el/customers.html Ανακτήθηκε στις 23 Απρ 2017


ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

 
Δημοσιεύτηκε 2/7/2020


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews