ΕΙΔΗΣΕΙΣ

29/7/20

Σχέδιο νόμου υπ. Υγείας (Σύσταση Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Μεταφορά ασθενών με κορωνοϊό COVID-19, Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού)Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
EKABNews

Συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».

Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)
Είναι η τρίτη Ανώνυμη Εταιρεία που θα λειτουργεί στο ΕΣΥ αλλοιώνοντας το Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του. Η ΑΕΜΥ ΑΕ (λειτουργεί το Νοσοκομείο Σαντορίνης), το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. και τώρα ο Ο.ΔΙ.ΠΥ. Α.Ε.

Η ΠΟΕΔΗΝ για την Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

Άρθρο 17
Μεταφορά ασθενών με κορωνοϊό COVID-19
Οι ΟΤΑ α’ βαθμού, οι Υγειονομικές Περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας μπορούν να μισθώνουν ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα με οδηγό για τις ανάγκες μεταφοράς ασυμπτωματικών ασθενών με COVID-19 ή ασθενών με ήπια συμπτώματα COVID-19 που δεν χρήζουν νοσηλείας ή εξειδικευμένης μεταφοράς από μέσα του ΕΚΑΒ. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η μίσθωση γίνεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο 19
Μετακίνηση προσωπικού
Η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται έως την 31η.12.2020 να μετακινεί, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, και με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες, επικουρικό ιατρικό, επικουρικό νοσηλευτικό και πάσης φύσεως επικουρικό βοηθητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας σε άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.»
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews