ΕΙΔΗΣΕΙΣ

17/7/20

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Emergency Management Information Systems, EMIS (Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης του Κινδύνου) (Μέρος Πέμπτο)Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
EKABNews

«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Emergency Management Information Systems, EMIS (Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης του Κινδύνου) (Μέρος Πέμπτο)

 

Τα συστήματα EMIS στόχο έχουν με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών να υποστηρίξουν τις αποφάσεις αυτών (Διοικητών-Command) που αποκρίνονται σε κρίσεις και καταστροφές και διαχειρίζονται καταστάσεις κινδύνου. Η υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι διαθέσιμη την κατάλληλη χρονική στιγμή και σε πραγματικό χρόνο αφού οι καταστάσεις εξελίσσονται κατά την διάρκεια της απόκρισης.

Επιπλέον πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή (ίσως τυποποιημένη), αποφεύγοντας την υπερπληροφόρηση.

Πλέον αυτών, θα πρέπει τα EMIS να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και προσώπων , τα οποία πρόσωπα βρίσκονται υπό ψυχολογική και κοινωνική φόρτιση και είναι άγνωστα μεταξύ τους.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών και βάσει της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν και του σχεδιασμού τους κατατάσσονται τα EMIS σε έξι μεγάλες κατηγορίες.

1. Simulation in Emergency Management
2. Geographical Information Systems
3. Space Technologies in Humanitarian Emergency Response
4. Global Disaster Impact Analysis
5. Standards-Based Resource Emergency Management Systems
6. Environmental Risk Management Information Systems

Στην Πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνονται συστήματα διαχείρισης τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφοριών. Έχει γίνει μια προσπάθεια να θεσπιστούν συγκεκριμένα πρότυπα με σκοπό την τυποποίηση ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η ενσωμάτωση. Μερικά από τα νεώτερα συστήματα, τα οποία λειτουργούν πέραν των πολιτικών και γεωγραφικών ορίων, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο υποστήριξης όπου αυτό είναι διαθέσιμο.43

Τηλεϊατρική

Η τηλεϊατρική λόγω του τρόπου λειτουργίας (διαχείριση πληροφορίας, επικοινωνία, διαδίκτυο) περιλαμβάνεται στην κατηγορία EMIS και παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με ιατρικά πρότυπα και τυποποίηση, εφαρμόζοντας διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα επειγοντολογίας. Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για την τηλεϊατρική από διάφορους οργανισμούς υγείας.

Ο ορισμός της Τηλεϊατρικής, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι «Η παροχή ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή εκπαίδευση των λειτουργιών Υγείας, αλλά και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας».44

Κατά την Αμερικάνικη Ένωση Τηλεϊατρικής (American Telemedicine Association, ATA), με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόμαστε στην «εξ αποστάσεως παράδοση υπηρεσιών υγείας και ιατρικών πληροφοριών με τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνίας. Περιλαμβάνει ένα εύρος ιατρικών υπηρεσιών με χρήση ασύρματου και δορυφορικού internet καθώς και χρήση τηλεφωνικών δυνατοτήτων»45

Η χρήση της τεχνολογίας για ιατρικές διαγνώσεις, εξετάσεις και αξιολογήσεις έχει τις ρίζες της πολύ παλιά. Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια μετάδοσης ιατρικών εξετάσεων είναι το 1905 από τον Willem Einthoven ο οποίος και κατάφερε την μετάδοση ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG, Electrocardiography Signals) μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την επιτυχία του αυτή το 1906 έγραψε ένα άρθρο «Le telecardiogramme» στο περιοδικό «Archives Internationales Physiologie» 46 .

To 1922 στη Σουηδία, με χρήση κατάλληλων πομπών/Ασυρμάτων γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Sahlgrenska» σε συνεργασία με τη Ναυτική Διοίκηση Σουηδίας βοηθούσαν στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε πλοία (πρόγονος του σημερινού Ελληνικού ΚΙΟ).47

Σταθμό στην Τηλεϊατρική αποτέλεσε η χρήση τεχνολογίας το για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των αστροναυτών κατά την διάρκεια της πρώτης προσσελήνωσης το 1960. 48

Η Ελλάδα λόγω Γεωγραφικών και δημογραφικών ιδιαιτεροτήτων, αυξημένων επίπεδων τουρισμού σε απομακρυσμένα σημεία (π.χ. νησιά), περισσότερων από 1000 απομακρυσμένων ιατρικών κέντρων σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές (ορεινού και νησιωτικού χώρου), συσσώρευση των νοσηλευτικών περιστατικών στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ανισοκατανομή του προσωπικού των νοσοκομείων, έλλειψη υποδομών στα νοσοκομεία περιφέρειας, έχει ανάγκη την χρήση της τηλεϊατρικής με αποκομισμένα οφέλη πρώτον για τους έχοντες ανάγκη ιατρικής φροντίδας και δευτερευόντων Εθνικά και Οικονομικά.

Στην Ελλάδα το πρώτο πιλοτικό σύστημα Τηλεϊατρικής εγκαταστάθηκε στο Σισμανόγλειο το 1989 στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.49

Το 1992 δημιουργήθηκε το αρχικό δίκτυο της Τηλεϊατρικής που συνέδεσε το Σισμανόγλειο με 12 περιφερειακά Κέντρα Υγείας. Από τότε το δίκτυο επεκτάθηκε και μέχρι το 2012 η Μονάδα Τηλεϊατρικής ήταν συνδεδεμένη με 40 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε διάφορους τομείς όπως Πνευμονολογικών νοσημάτων, Καρδιολογικών, Ηπατολογικών, Ουρολογικών παθήσεων κ.α. καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τους περισσότερους τομείς της Τηλεϊατρικής.50

Το δίκτυο οδηγήθηκε σε μαρασμό λόγω ελλιπούς στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό , γεγονός το οποίο αναιρεί την έννοια της Τηλεϊατρικής που πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό του Ιατρού της «άλλης άκρης» οποτεδήποτε χρειαστεί αλλά και λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης στην περιφέρεια, λόγω της μη διόρθωσης βλαβών που προέκυψαν στην πορεία.51

Επί των συγκεκριμένων προβλημάτων σχετική ερώτηση είχε καταθέσει το 2011 ο Ευρωβουλευτής Αλέξανδρος Αλαβάνος στο Ευρωκοινοβούλιο, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και την σημαντικότητα του όλου εγχειρήματος στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»52 Το πρόγραμμα σταμάτησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2012.53

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της Μονάδας Τηλεϊατρικής, αναπληρωτής διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο, κ. Μιχάλης Τσαγκάρης (2007),το δίκτυο από το 1992 μέχρι και το 2007 εξυπηρέτησε περίπου 9000 περιστατικά.

«Η τηλεϊατρική συμβάλλει και στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης προς τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν τη δυνατότητα των γιατρών τους να μεταφέρουν το πρόβλημα στους ειδικούς ενός νοσοκομείου. Αυτό το γεγονός συμβάλλει, σε κάποιο βαθμό, σε ανάσχεση εσωτερικής μετανάστευσης, όταν το αίτιο αυτής είναι προβλήματα υγείας.

Κατ' επέκταση είναι και λόγοι εθνικοί που θα έπρεπε η τηλεϊατρική να τύχει καλύτερης μεταχείρισης. Ακόμα και στην τουριστική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει όταν ευπαθείς ομάδες τουριστών θα γνωρίζουν τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης τυχόν προβλήματός τους, μέσω τηλεϊατρικής στον τόπο παραθερισμού».54

Πέραν των ανωτέρω προβλημάτων το όλο εγχείρημα ανάπτυξης της Τηλεϊατρικής κλονίζεται από Έρευνα η οποία διενεργείται από την Εισαγγελία και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας για κακοδιαχείριση κονδυλίων προερχόμενα από το Υπουργείο Υγείας και τα οποία αφορούσαν σύστημα το οποίο περιλάμβανε τα περιφερειακά ιατρεία σε όλα τα μικρονήσια του Βορείου Αιγαίου, καθώς και στην Αγιάσο και τη Βολισό της Χίου.

Αυτά θα συνδέονταν με τα Κέντρα Υγείας στο Πλωμάρι, στο Πυργί της Χίου και στο Καρλόβασι της Σάμου κι αυτά, με τη σειρά τους, με τα πέντε νοσοκομεία του Βορείου Αιγαίου και μέσω δύο κέντρων διαχείρισης, ενός στην Αθήνα και ενός στη Μυτιλήνη, με 24ωρης λειτουργίας βάρδιες τηλεϊατρικής, με τα Νοσοκομεία «Σωτηρία» και «Ερυθρός Σταυρός».55 Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής το οποίο ξεκίνησε με την Διακήρυξη 28278/4-12-2013 του Διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.»56 Με την Υπ’ αριθμό 37459 απόφαση ο Διοικητής της 2ης Δ.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ κατοχύρωσε τον διαγωνισμό στην ΟΤΕ ΑΕ την 17-12-2014, οριστικοποιώντας και το κόστος σε βάθος πενταετίας (Βλέπε Πίνακα 1 σελ41) 57

Το δίκτυο ενεργοποιήθηκε στις 12 Απριλίου του 2016 στηρίζεται στο Δημόσιο Δίκτυο Δεδομένων «Σύζευξις», και περιλαμβάνει 43 μονάδες τηλεϊατρικής, που ενώνουν κέντρα υγείας σε νησιά του Αιγαίου με κεντρικά νοσοκομεία του Πειραιά και της περιφέρειας.

Εκτός από υπηρεσίες τηλεϊατρικής και τηλεσυμβουλευτικής, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής προσφέρει υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας την εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε πραγματικό χρόνο.58

Επίσης για λόγους οικονομίας μεταφέρθηκε και αξιοποιήθηκε υφιστάμενος εξοπλισμού τηλεϊατρικής από τα Κέντρα Υγείας των Κυκλάδων σε απομακρυσμένα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) στα οποία δεν υφίσταται υποδομή τηλεϊατρικής. Ο εξοπλισμός προέρχεται από άλλες πράξεις όπως η ενέργεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομών Πληροφορικής-Επικοινωνιών και Πλατφόρμας Λογισμικού για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας στους Πολίτες της 2ης Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιά και Αιγαίου» που υλοποιήθηκε το 2008.

Τέλος, η πράξη θα αξιοποιήσει τα υφιστάμενα Ψηφιακά συστήματα Υπερήχων στα 30 σημεία παρουσίας του ΕΔΙΤ (Κέντρα Υγείας, Π.Π.Ι. και Περιφερειακά Νοσοκομεία).59 Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε με την Υπ΄αριθμ. 154.966/ΨΣ2804- Α2/26.10.2011 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων από την Ελλάδα και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).60

Η τηλεϊατρική αποτελεί ένα σύστημα το οποίο για την επίτευξη του Αντικειμενικού σκοπού συνδυάζει το Ανθρώπινο στοιχείο (Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό – Ασθενείς) με τα πληροφοριακά συστήματα (Information Management Systems – IMS). Θεωρώντας δεδομένη  την ύπαρξη του ανθρώπινου στοιχείου, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν τα οικονομικά οφέλη του πληροφοριακού συστήματος.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πραγματικό κόστος ανάπτυξης και εφαρμογής της Τηλεϊατρικής στην Ελλάδα από το 1992 μέχρι και σήμερα. Επίσης το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής ετέθη σε λειτουργία μόλις πρόσφατα με αποτέλεσμα τα πρώτα στατιστικά από την χρήση του να μην είναι διαθέσιμα, όπως φαίνεται και από την Ιστοσελίδα της 2ης ΔΥΠΕ (www.2dype.gr/tileiatriki/statistika, 10 Ιαν. 2017).

Ωστόσο είναι σημαντικό ότι στα αποτελέσματα από την χρήση της Τηλεϊατρικής όπως αυτά φαίνονται από τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του δικτύου του Σισμανόγλειου με το Κέντρο Υγείας της Πάρου (Βλέπε Πίνακα 2 σελ 40), σε διάστημα 114 ημερών (21/10/89 έως 12/2/90), για 36 Ασθενείς, μόνο 3 εξ αυτών (ποσοστό 8,3%) χρειάστηκε άμεσης Αεροδιακομιδής.61 Σαφώς τα αποτελέσματα από την χρήση αυτή για ένα μόνο τρίμηνο δεν αποτελούν ασφαλές στατιστικό δείγμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ωστόσο αποτελούν ένδειξη ότι το σύστημα μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. 

 
Πίνακας 2: Στατιστικά Χρήσης Τηλεϊατρικής Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, 21/10/1989 έως 12/2/1990


Για το ίδιο θέμα είχε πάρει θέση ο κ. Barnier εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προαναφερθείσα ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή Αλέξανδρου Αλαβάνου, λέγοντας χαρακτηριστικά «..η μονάδα (Τηλεϊατρική Σισμανόγλειου) ήταν επίσης σε θέση να αποτρέψει τη μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα ή την ευρύτερη περιφέρειά της, σε ποσοστό 50 % περίπου των περιπτώσεων που κανονικά απαιτούν μια τέτοια διακομιδή» 62

Για το ίδιο θέμα είχε πάρει θέση ο κ. Barnier εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προαναφερθείσα ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή Αλέξανδρου Αλαβάνου, λέγοντας χαρακτηριστικά «..η μονάδα (Τηλεϊατρική Σισμανόγλειου) ήταν επίσης σε θέση να αποτρέψει τη μεταφορά ασθενών σε άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα ή την ευρύτερη περιφέρειά της, σε ποσοστό 50 % περίπου των περιπτώσεων που κανονικά απαιτούν μια τέτοια διακομιδή» 62

 Στους Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν φαίνονται στατιστικά στοιχεία από την χρήση Τηλεϊατρικής στη Σουηδία για τα έτη 1997,2002 και 2007 που αφορούν περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν ναυτικοί μέλη πληρωμάτων πλοίων και για τα έτη 2007, 2009, 2011 και 2012 που αφορούν επιβάτες πλοίων Σουηδικών γραμμών. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας Διάσωσης (Joint Rescue Coordination Center, JRCC) και από τις καταγραφές των περιστατικών στο Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών (Radio Medical) της Σουηδίας. Για την ανάλυση των στοιχείων έγινε μελέτη από τους δύο αυτούς φορείς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sahlgrenska στο Γκέτενμποργκ της Σουηδίας.63
 
Πίνακας 3: Στατιστικά στοιχεία από τη Σουηδία (JRCC-RN) ναυτικών και επιβατών που διακομίστηκαν από πλοία ή έλαβαν άλλου είδους βοήθεια με τη χρήση Τηλεϊατρικής.
Πηγή: «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από


Πίνακας 4: Στατιστικά στοιχεία από τη Σουηδία (JRCC-RN) ναυτικών και επιβατών που διακομίστηκαν από πλοία με εναέριο ή άλλο μέσο.
Πηγή: «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/view/3571, σελ 28


Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι επί συνόλου 1095 περιστατικών στα οποία εμπλέκονται ναυτικοί για τα έτη 1997,2002 και 2007 το 16% διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Από αυτό το ποσοστό σύμφωνα με τον Πίνακα 4, το 30% διακομίσθηκε με εναέριο μέσο, το17% με πλωτό ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο πλοίο μέχρι αυτό να φτάσει σε λιμάνι.

Ενώ οι ιατρικές ενέργειες και οι θεραπείες δεν άλλαξαν για τα χρόνια στα οποία αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται μια τάση μείωσης των περιστατικών με ναυτικούς που διακομίσθηκαν από 18% , 16% σε 14% αντίστοιχα για το 1997,2002 και 2007.

Η τάση αυτή θεωρείται πως οφείλεται στην βελτιούμενη με τα χρόνια φυσική κατάσταση των ναυτικών, στην καλύτερη επικοινωνία με τα πλοία και στον βελτιωμένο τεχνικό εξοπλισμό (Χρήση Δορυφορικών επικοινωνιών, κινητών τηλεφώνων και email τα οποία βελτιώνουν την μπορούν να μεταφέρουν εικόνα με μεγάλη ευκρίνεια)64

Για τους επιβάτες πλοίων φαίνεται από τον Πίνακα 3 ότι επί συνόλου 651 περιστατικών στα οποία για τα έτη 2007,2009,2011 και 2012 το 39% διακομίσθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Από αυτό το ποσοστό σύμφωνα με τον Πίνακα 4, το 49% διακομίσθηκε με εναέριο μέσο, το 9% με πλωτό ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο πλοίο μέχρι αυτό να φτάσει σε λιμάνι.

Το ποσοστό που διακομίσθηκε φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ναυτικών και οφείλεται στην μεγαλύτερη ηλικία των επιβατών, στην μη τακτική διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και σε χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτη και καρδιακές.65

 Η Τηλεϊατρική αποτελεί σήμερα αναπτυσσόμενο εργαλείο και στα χέρια των γιατρών οι οποίοι καλούνται να κάνουν διάγνωση για ασθενείς σε πλοία και να αποφασίσουν εάν απαιτείται η μεταφορά τους (MEDEVAC).

Σημαντική διαφοροποίηση από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η Τηλεϊατρική μεταξύ δυο υγειονομικών σχηματισμών είναι η απουσία ιατρικού προσωπικού στα περισσότερα πλοία (Cargo, Tankers, Ψαράδικα, Αναψυχής).

Η ποιοτική βελτίωση των επικοινωνιών σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μέσω των δορυφορικών επικοινωνιών (INMARSAT-4) (Εικόνα 4 σελ43), η οποία περιλαμβάνει Τεχνολογία IP, Data rates<0,5Mbits, Streaming IP data (εγγυημένο bandwidth για εφαρμογές live εικόνας) και Ευζωνικές υπηρεσίες με secure σύνδεση VPN (Virtual Private Network), καλύπτει απαιτήσεις σε ήχο, εικόνα, ασφάλεια και συμβατότητα με ιατρικά μηχανήματα.66

Στη συνέντευξη η οποία παραχωρήθηκε από την κ. Βάσω Δημητροπούλου, ιατρός συντονίστρια Αεροδιακομιδών, δήλωσε πως «η Τηλεϊατρική αδιαμφισβήτητα αποτελεί εργαλείο στα χέρια του Ιατρού ο οποίος καλείται να αποφασίσει για την ανάγκη της Διακομιδής και συμβάλλει στην ποιοτική απόδοση της ιατρικής ενώ περιορίζει την ποσοτική».

Επισήμανε ωστόσο ότι οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται από το σύστημα, μπορούν πολύ εύκολα να υποκατασταθούν από την κινητή τηλεφωνία και τις σύγχρονες συσκευές  κινητών. Τόνισε πως απαιτείται Ιατρός με αποκλειστικά καθήκοντα Τηλεϊατρικής ο οποίος λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να είναι από το Συντονιστικό των Αεροδιακομιδών.

Αντίθετα θα μπορούσε κάποιο κέντρο Τηλεϊατρικής σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας να αναλάβει την αξιολόγηση των περιστατικών αυτών και να δίνει απευθείας στο συντονιστικό των Αεροδιακομιδών την ανάγκη διακομιδής.

Με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομείτο και προσωπικό αλλά και χρήμα καθώς θα χρησιμοποιείτο ήδη υπάρχον εξοπλισμός. Τέλος τόνισε πως σημαντικό είναι να υπάρχει δεκτικότητα για την χρήση από τους τοπικούς Ιατρούς των μικρών Υγειονομικών σχηματισμών, οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι άνευ ειδικότητας και άνευ εκπαίδευσης στην επειγοντολογία.


«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία
42 R. Pigeau and C. McCann,1996, Re-defining C2. In C. McCann and R.Pigeau (Eds.), The Human in Command. Plenum Press, London, UK.
43 Bartel Van De Walle, «Information Systems For Emergency Management»,London,Sharpe,2010
44 http://www.who.int/goe/survey/2009/figures/en/index1.html Ανακτήθηκε στις 17 Απρ 2017
45 http://www.americantelemed.org/about/telehealth-faqs-Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017
46 Stefane M.Kabene, «Healthcare and the Effect of Technology: Developments, Challenges and Advancements Medical Information Science Reference», USA, 2010
47 «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/view/3571
48 http://www.americantelemed.org/about/about-telemedicine Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017
49 http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=538 Ανακτήθηκε στις 08 Ιαν 2017
50 http://www.sismanoglio.gr/special9.sismanoglio.gr Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
51 http://www.kathimerini.gr/284751/article/epikairothta/ellada/se-pente-xronia-katerreyse-h-thleiatrikh Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
52 E-0664/06 Μαρτίου 2003/ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Alexandros Alavanos (GUE/NGL) προς την Επιτροπή/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ανακτήθηκε την 11 Ιαν. 17 από http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-0664+0+DOC+XML+V0//EL)
53 http://www.sismanoglio.gr/special9.sismanoglio.gr Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
54 http://www.kathimerini.gr/284751/article/epikairothta/ellada/se-pente-xronia-katerreyse-h-thleiatrikh, Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
55 http://www.emprosnet.gr/article/32230-tileiatriki-konti-arpahti Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
56 www.2dype.gr/tileiatriki Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
57 ΑΠΟΦΑΣΗ/Αρ.Πρωτ.37459/Πειραιάς 17-12-2014/ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ανακτήθηκε 10/01/2017 από www.2dype.gr/tileiatriki
58 www.2dype.gr/tileiatriki Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
59 http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/ETHNIKO-DIKTYO-THLEIATRIKHS-EDIT-TMHMA-2HSYGEIONOMIKHS-PERIFEREIAS-PEIRAIWS-KAI-NHSWN-AIGAIOY Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
60 ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ΄αριθμ. 154.966/ΨΣ2804-Α2/26.10.2011 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων(Ανακτήθηκε την 08 Ιαν. 17 από http:// www.digitalplan.gov.gr/resourceapi/dipla/contentObject/Apofasi-Entaxhs-352924/content)
61 http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/medical/medicalarticles/karastergiouX/med-05-karastergioux.htm, Ανακτήθηκε στις 09 Ιαν 2017
62 E-2664/16 Απριλίου 2003/Απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ανακτήθηκε την 11 Ιαν. 17 από http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2003- 0664&language=EL)
63 «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/view/3571, σελ 26
64 «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/view/3571, σελ 29
65 «Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) to Swedish merchant and passengers ships 1997-2012», International Maritime Health, 2016, Ανακτήθηκε στις 23 Σεπ 2017 από https://journals.viamedica.pl/international_maritime_health/issue/view/3571, σελ 29
66 http://www.inmarsat.com

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

 
Δημοσιεύτηκε 22/06/2020

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews