ΕΙΔΗΣΕΙΣ

27/7/20

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Στάδια Διαχείρισης περιστατικού (Incident Stages) - Αξιολόγηση αιτήματος αεροδιακομιδής - Διαδικασία διάθεσης ιπτάμενου μέσου - Εκτέλεση αποστολής - Ατυχήματα Αεροδιακομιδών Ελικοπτέρων Α-109Ε (Μέρος Ένατο)Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
EKABNews

Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο» - Στάδια Διαχείρισης περιστατικού (Incident Stages) - Αξιολόγηση αιτήματος αεροδιακομιδής - Διαδικασία διάθεσης ιπτάμενου μέσου - Εκτέλεση αποστολής - Ατυχήματα Αεροδιακομιδών Ελικοπτέρων Α-109Ε (Μέρος Ένατο)

 

Στάδια Διαχείρισης περιστατικού (Incident Stages)

Το σύστημα Αεροδιακομιδών στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διακομιδής ενός ασθενούς/τραυματία ακολουθείται μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες χωρίζονται σε διακριτά στάδια.

Αναλυτικότερα:
  • Αίτημα διακομιδής διαβιβάζεται από τον τοπικό ιατρό στο Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ
  • Το αίτημα αξιολογείται από τον γιατρό συντονιστή του ανωτέρω κέντρου και αποφασίζεται ή όχι η αναγκαιότητα και το επείγον της διακομιδής
  • Κατόπιν αίτημα για διάθεση μέσου μεταβιβάζεται από το Συντονιστικό κέντρο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στο ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ.
  • Το ΚΕΠΙΧ του ξεκινά την διαδικασία διάθεσης ιπτάμενου μέσου.
  • Το καταλληλότερο μέσο διατίθεται στο ΕΚΑΒ για την έναρξη της αποστολής.
  • Εκτέλεση αποστολής. Περιλαμβάνει παρακολούθηση από αρμόδια όργανα της Πολεμικής Αεροπορίας και αλλαγές δρομολογίου όποτε και αν απαιτηθεί (Αλλαγή καιρού, Επιπλέον μεταφορά ασθενή/τραυματία κλπ)
Αξιολόγηση αιτήματος αεροδιακομιδής

Όπως προαναφέρθηκε στην ανωτέρων παρ 9.4.1, σελ 46, το συντονιστικό Κέντρο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Ελευσίνα λειτουργεί εν αναμονή νομοθετικού πλαισίου. Σαν αποτέλεσμα αυτού δεν έχει εκπονηθεί μνημόνιο ενεργειών ή κάποιο άλλο εγχειρίδιο, το οποίο να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου. Όσα θα παρατεθούν στη συνέχεια της παραγράφου και αφορούν το κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το ΕΚΑΒ στο σύστημα αεροδιακομιδών, τεκμηριώνονται από την συνέντευξη, την οποία παραχώρησε η γιατρός συντονίστρια αεροδιακομιδών κ. Βάσω Δημητροπούλου για τους σκοπούς της εργασίας αυτής.

Από τη στιγμή που ο τοπικός ιατρός θα κρίνει ότι οι γειτνιάζουσες υγειονομικές μονάδες της περιοχής του, δεν δύνανται να διαχειριστούν την κατάσταση του ασθενή για τον οποίο είναι υπεύθυνος, έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με το συντονιστικό κέντρο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στην Ελευσίνα.

Σκοπός της πρώτης επαφής είναι να μεταφερθεί η κλινική εικόνα του ασθενούς στον συντονιστή γιατρό ώστε να αποφασιστεί από κοινού η ανάγκη διακομιδής και να καθοριστεί το επείγον αυτής.

Η γνώμη του συντονιστή γιατρού είναι συμβουλευτική λόγω της μεγάλης εμπειρίας σε επείγοντα περιστατικά, ωστόσο ακόμα και αν αυτός κρίνει πως δεν απαιτείται διακομιδή, από τη στιγμή που ο τοπικός γιατρός υποβάλλει αίτημα και τεκμηριώσει σε αυτό την ανάγκη διακομιδής, ενεργοποιείται το σύστημα αεροδιακομιδών.

Η απαίτηση για τεκμηρίωση τυποποιήθηκε με σκοπό τον έλεγχο των τοπικών γιατρών και τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των εναέριων μέσων. Η αξιολόγηση του περιστατικού και η παροχή συμβουλευτικών ιατρικών οδηγιών από την ιατρό συντονίστρια του ΕΚΑΒ γίνεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου.

Στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ αλλά και στους κατά τόπους υγειονομικούς σχηματισμούς δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος να βοηθά στην αξιολόγηση των περιστατικών. Ειδικότερα δεν υπάρχει δίκτυο Τηλεϊατρικής το οποίο θα είχε θετική συνεισφορά στην καλύτερη αξιολόγηση των περιστατικών. (Βλέπε Παρ 9.7.1.1 σελ68.)

Με το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο ο συντονιστής γιατρός αξιολογεί το περιστατικό βάσει διεθνών πρωτόκολλων επειγοντολογίας, τα οποία περιγράφονται στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία και όχι σε κάποιο μνημόνιο του κέντρου αεροδιακομιδών.

Από τη στιγμή που το αίτημα εγκριθεί και υπάρχει λόγος για άμεση μεταφορά, το αίτημα μεταβιβάζεται στο ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ για να διατεθεί εναέριο μέσο. Στις περιπτώσεις όπου δεν κρίνεται επείγουσα η διακομιδή, δηλαδή η κατάσταση του ασθενούς κρίνεται σταθερή και η μεταφορά του κρίνεται σκόπιμη μόνο για περαιτέρω εξετάσεις ή παρεμβάσεις, γίνεται προσπάθεια το αίτημα να μεταβιβαστεί στο ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ σε συνδυασμό με κάποια άλλη απαίτηση για μείωση του κόστους και εξοικονόμηση δυνάμεων εναέριων μέσων.

Διαδικασία διάθεσης ιπτάμενου μέσου

Το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ με την λήψη αιτήματος συνεργάζεται με το Π.Σ. το ΓΕΕΘΑ και το ΚΕΠΙΧ της ΔΑΥ για την διάθεση του μέσου.

Για την επιλογή του μέσου εξετάζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

 Η ώρα της μέρας (Μέρα-Νύχτα)
 Ο αριθμός των ασθενών προς διακομιδή.
 Η περιοχή από την οποία θα γίνει η διακομιδή.
 Ο υγειονομικός σχηματισμός ο οποίος θα υποδεχτεί το περιστατικό.
 Ο συνδυασμός με άλλη διακομιδή.
 Ιατρικές ιδιαιτερότητες του περιστατικού οι οποίες ενδέχεται να επιτάσσουν συγκεκριμένο μέσο. (Συμπιεζόμενη καμπίνα, Παράρτημα "Γ", σελ98)
 Ο επικρατών καιρός.
 Περιορισμοί πληρωμάτων και μέσων. (ανάπαυση πληρωμάτων, υπόλοιπο ωρών μέσου προς επιθεώρηση)
 Η προτεραιότητα διάθεσης ανάλογα με την υπαγωγή του μέσου (Παράρτημα "Ε", σελ100)
 Η διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων πολλαπλού ρόλου (π.χ. SAR,VIP)

Με την συνολική αξιολόγηση των κριτηρίων αποφασίζεται ποιος από τους φορείς υπαγωγής θα διαθέσει το εναέριο μέσο. Ο Αξιωματικός υπηρεσίας στο ΓΑΔ του ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ ενημερώνει τον συντονιστή ιατρό του ΕΚΑΒ για την απόφαση εντός δέκα λεπτών από την λήψη του αιτήματος και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ (ιπτάμενος ιατρός και νοσηλευτής) μεταβαίνουν στο εναέριο μέσο για την έναρξη της αποστολής. Το πλήρωμα στο οποίο έχει γίνει ανάθεση αποστολής, σχεδιάζει αυτή με γνώμονα επιχειρησιακά κριτήρια, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο του εναέριου μέσου και στις διαταγές του φορέα υπαγωγής. Επιπρόσθετα συνυπολογίζεται η κατάσταση του ασθενούς, η οποία μπορεί να απαιτεί ταχύτητα στη μεταφορά ή συγκεκριμένες συνθήκες πτήσεις. Τέλος τα πληρώματα για την ασφάλεια τους παίρνουν μέτρα πρόληψης για συγκεκριμένα νοσήματα σύμφωνα με τις διαταγές της Διεύθυνσης υγειονομικού του ΓΕΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» σελ95)

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι στον Κυβερνήτη του εναέριου μέσου γίνεται ανάθεση αποστολής και όχι εντολή εκτέλεσης αυτής. Η διαφορά είναι ότι ο Κυβερνήτης είναι αυτός ο οποίος εντέλλεται να αποφασίσει για την εκτέλεση η όχι της αποστολής. Επίσης σε οποιαδήποτε φάση της αποστολής μπορεί να αποφασίσει την ματαίωση αυτής όταν λόγοι ασφαλείας το επιβάλουν. Για την απόφαση του οφείλει να κάνει διαχείριση της διακινδύνευσης (Risk Management) όπως προβλέπεται και τυποποιείται από αεροπορικά εγχειρίδια.112 (ORM, Βλέπε Παρ9.3.1 σελ 44)

Η μορφή διοίκησης η οποία εφαρμόζεται μέχρι αυτό το σημείο είναι αυτή της «Ενοποιημένης Διοίκησης (Unified Command)». Πολλοί φορείς (ΕΚΑΒ, ΠΑ, ΓΕΕΘΑ, ΠΣ, ΣΞ) συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου, αυτού της ανάθεσης αποστολής σε εναέριο μέσο. 112 ΓΕΑ, 

Εκτέλεση αποστολής

Με την έναρξη της αποστολής, η μορφή Διοίκησης μεταπίπτει σε «Διοίκηση και Έλεγχο (Command and Control)». Το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ είναι μοναδικός εμπλεκόμενος φορέας για την εκτέλεση της αποστολής και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του μέσου μέχρι και την ολοκλήρωση της αποστολής. Έχει δικαίωμα με τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει, σε οποιαδήποτε φάση κρίνει πως η ασφάλεια δεν είναι σε ανεκτά όρια να διακόψει της εξέλιξη της αποστολής και να διατάξει την επιστροφή του μέσου. Για την απόφαση αυτή εργαλείο αποτελεί η διαχείριση του κινδύνου. (ORM, Βλέπε Παρ9.3.1 σελ 44)

Εναλλακτικά, πληροφορίες για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης μπορούν να μεταβιβαστούν στον Κυβερνήτη ώστε να λάβει αυτός την απόφαση για συνέχιση ή όχι της πτήσης. Τέλος στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στα ιατρικά κριτήρια, όπως είναι ο θάνατος του ασθενούς ή η επιβάρυνση της υγείας του, με τα οποία έγινε η λήψη απόφασης για την εκτέλεση της αποστολής, το ΚΕΠΙΧ του ΓΕΑ που παρακολουθεί την πτήση ενημερώνει τον Κυβερνήτη για τα καινούρια δεδομένα και την αλλαγή του σχεδίου αποστολής.113

Η εκτέλεση της πτήσης επιβαρύνει τον κυβερνήτη του ιπτάμενου μέσου. Από τη στιγμή που του γίνεται ανάθεση αποστολής ασκεί καθήκοντα διοικητή εφαρμόζοντας «Διοίκηση και Έλεγχο (Command and Control)». Ωστόσο στο ιπτάμενο μέσο επιβαίνει και το ιπτάμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ το οποίο έχει ως αποστολή την υγειονομική φροντίδα του ασθενή/τραυματία από την στιγμή της επιβίβασης του στο ελικόπτερο μέχρι και την στιγμή της αποβίβασης. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση της δικής του αποστολής εφαρμόζει μορφή Διοίκησης «Διοίκηση και Έλεγχος (Command and Control)».

Παρατηρούμε πως από την στιγμή ανάθεσης της αποστολής στο ιπτάμενο μέσο ,εξελίσσονται ταυτόχρονα δυο «αποστολές» για την υλοποίηση των οποίων εφαρμόζονται ανεξάρτητες μορφές διοίκησης «Διοίκηση και Έλεγχος (Command and Control)» με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, την ασφαλή μεταφορά του ασθενή/τραυματία στο αεροδρόμιο προορισμού. Υπάρχουν ωστόσο στιγμές όπου τα δεδομένα ενός διοικητή ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις του άλλου. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου εκτιμάται από τον ιπτάμενο γιατρό ότι η κατάσταση του ασθενή/τραυματία επιδεινώνεται και επιβάλλει συνθήκες πτήσης με ατμοσφαιρική πίεσης μηδενικού ύψους (ιπτάμενα μέσα χωρίς συμπιεζόμενη καμπίνα για να διατηρήσουν συνθήκες ατμοσφαιρική πίεσης μηδενικού ύψους 113 πρέπει να πετάνε σε πολύ χαμηλά ύψη). Στην περίπτωση αυτή η μορφή διοίκησης αλλάζει και γίνεται αυτή της «Ενοποιημένης Διοίκησης (Unified Command and Control)».

Κεντρικός Διοικητής ορίζεται αυτόματα ο Κυβερνήτης του ιπτάμενου μέσου γιατί η ασφάλεια του μέσου προέχει της υγείας του ασθενή/τραυματία. Στην περίπτωση όπου οι δύο επί μέρους διοικητές (κυβερνήτης - ιπτάμενος γιατρός) δεν συμφωνούν στον τρόπο δράσης για την επίτευξη του κοινού σκοπό, ο κυβερνήτης (κεντρικός διοικητής) θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο δράσης. Με την λήψη της απόφασης οι δύο «αποστολές« είναι και πάλι ανεξάρτητες εφαρμόζοντας μορφές διοίκησης «Διοίκηση και Έλεγχος (Command and Control)». 10

Ατυχήματα Αεροδιακομιδών Ελικοπτέρων Α-109Ε

Στο παρελθόν το σύστημα Αεροδιακομιδών απώλεσε σε ατυχήματα τρία ελικόπτερα τύπου Α-109Ε σε διάστημα δύο χρόνων. Οι απώλειες αυτές αποτέλεσαν σταθμό για το σύστημα αεροδιακομιδών, το οποίο άλλαξε μορφή με αφορμή τα ατυχήματα αυτά.

Στο Παράρτημα "ΣΤ", σελ101, γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας βάση της οποίας γίνεται η ανάλυση των αεροπορικών ατυχημάτων, ακολουθεί μια παρουσίαση των ατυχημάτων και των πορισμάτων της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων / Ασφάλειας Πτήσεων, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που είχαν και η προσαρμογή που ακολούθησε. Όσα αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν αποτελούν συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την ανάλυση των ατυχημάτων και φαίνονται στο Παράρτημα "ΣΤ" Κοινός παρονομαστής και στα τρία ατυχήματα είναι η παραβίαση βασικών αρχών των δομών Διοίκησης και Ελέγχου. (Command and Control Παρ 9.1.2 σελ 30)

Στο κομμάτι του Ελέγχου, στο πρώτο ατύχημα παρατηρούνται ελλείψεις σε συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης του Διοικητή και του προσωπικού. Επιπλέον η εκτίμηση της επιχειρησιακής διακινδύνευσης είναι ανύπαρκτη. Οι ελλείψεις σε υποστηρικτικά συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών στο δεύτερο ατύχημα δεν υπάρχουν, ωστόσο εξακολουθεί να μην δίνεται η απαιτούμενη σημασία στην εκτίμηση της επιχειρησιακής διακυνδύνευσης, γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται και στο τρίτο ατύχημα.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ελλιπής. Όσον αφορά το προσωπικό το οποίο επανδρώνει την επιμελητεία πτήσεων πριν το πρώτο ατύχημα, είναι χωρίς εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο.

Τα πληρώματα υπολείπονται εκπαίδευσης σε διαδικασίες κινδύνου (Διαφυγή από βυθιζόμενο ελικόπτερο), κενό το οποίο καλύφθηκε μετά το δεύτερο ατύχημα. Επιπρόσθετα δεν ήταν εκπαιδευμένα στη Διαχείριση Δυναμικού Θαλάμου Διακυβερνήσεως (Crew Resource Management, CRM) και παρέμειναν έτσι μέχρι και το τρίτο ατύχημα παρά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων μετά το πρώτο ατύχημα.

Παρά την επαγγελματική κατάρτιση των πληρωμάτων και την μεγάλη εμπειρία που είχαν σε χειρισμό ελικοπτέρων φαίνεται έλλειψη σε γνώσεις Αεροπορικής ιατρικής οι οποίες ενδεχομένως θα είχαν βοηθήσει στην πρόβλεψη καταστάσεων.

Η Διοίκηση (Command) στο πρώτο ατύχημα είναι απούσα αφού ο Διοικητής και ο αντικαταστάτης του απουσιάζουν από τη θέση τους. Η αβεβαιότητα η οποία δημιουργήθηκε λόγω της απουσίας του Ελέγχου θα μπορούσε να αποτελέσει ερέθισμα για έναν Διοικητή ο οποίος επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρικό του ρόλο και στις τρεις του Διαστάσεις. Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου (Διοικητής - Command της αποστολής) δεν κάνει καλή εκτίμηση του καιρού παρόλο που ο Συγκυβερνήτης διέθετε πτυχίο μετεωρολόγου. Σαν αποτέλεσμα δεν κάνει εκτίμηση της Επιχειρησιακής Διακυνδύνευσης και οδηγείται σε λάθος αποφάσεις.

Στο δεύτερο ατύχημα ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου (Διοικητής - Command της αποστολής) αγνοεί τις εκδοθείσες διαδικασίες πτήσης δείχνοντας ανευθυνότητα και φαίνεται να αγνοεί η να μην λαμβάνει υπόψη του θέματα Αεροπορικής Ιατρικής. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο διαστάσεις, Επάρκεια και Υπευθυνότητα, από τις τρεις που συγκεκριμενοποιούν τον ανθρωποκεντρικό ρόλο του Διοικητή καταρρίπτονται στο πρόσωπο του.

Το σύστημα Αεροδιακομιδών φαίνεται μετά από κάθε ατύχημα να κάνει προσπάθειες για βελτίωση χωρίς όμως να δίνεται μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα. Γίνεται φανερή η απουσία θεσμοθετημένου και εξειδικευμένου εποπτικού φορέα ο οποίος να έχει αρμοδιότητα επιβολής των απαιτούμενων αλλαγών και παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας σύμφωνα με θεσμοθετημένα πρότυπα ίσως και με αναστολής λειτουργίας

Με την ανάληψη του έργου των Αεροδιακομιδών το 2003 από την Πολεμική Αεροπορία οι παραβιάσεις στις δομές Διοίκησης παύουν να υφίσταται αφού το έργο αναλαμβάνουν Κέντρα Επιχειρήσεων τα οποία συντονίζουν αεροπορικές επιχειρήσεις με δομές Διοίκησης (Command and Control, C4I, Unified Control) με πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Σημαντικότερο είναι η ύπαρξη εποπτικών Διευθύνσεων στη δομή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας όπως το Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ). Τέλος οι συχνές ασκήσεις αποτελούν ευκαιρία για το προσωπικό να αντιμετωπίσει ακραίες καταστάσεις εφαρμόζοντες ανάλογες διαδικασίες, να εξοικειωθεί με τις δομές διοίκησης και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις του συστήματος.

Τα όρια της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων-Κοινωνική Προσφορά

Η ανάληψη του έργου των αεροδιακομιδών από την Πολεμική Αεροπορία το 2003 και η συνεισφορά με μέσα και των υπόλοιπων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργεί σκεπτικισμό για τα όρια χρήσης των Ενόπλων Δυνάμεων επ΄ωφελεία του Κοινωνικού Συνόλου.

Η Ελλάδα λόγω της θέσης της στο ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να διαθέτει το 2% του ΑΕΠ σε εξοπλισμούς, υποχρέωση την οποία και υλοποιεί ανελλιπώς τα χρόνια που είναι μέλος του οργανισμού.

Διαθέτει και συντηρεί ένα μεγάλο στρατό, ο οποίος μέσα από τις δομές και την εμπειρία που διαθέτει μπορεί να εκτελεί με υψηλά επίπεδα ασφαλείας το έργο των Αεροδιακομιδών ώστε να χαίρει εμπιστοσύνης τόσο από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και από τους πολίτες που έχουν ανάγκη συνδρομής.

Το άρθρο 4 παρ6 του Συντάγματος διαγράφει έμμεσα, αλλά με σαφήνεια, τα συνταγματικά όρια της αποστολής των ενόπλων δυνάμεων, σε αρμονία προς το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος και σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ2.

Αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι κυρίως η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους.114

Ωστόσο στο άρθρο 48 αναφέρεται: «Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή τoυ δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή, με απόφασή της, πoυ λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο115 για την κατάσταση πολιορκίας....»

Όσον αφορά την άμεση απειλή της εθνικής ασφάλειας, δύο είναι τα στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν για την ερμηνεία του όρου αυτού. Πρώτον, η εθνική ασφάλεια, η οποία αποτελεί αόριστη νομική έννοια, και της οποίας ο πυρήνας συνάπτεται με την υπόσταση του κράτους στις εξωτερικές σχέσεις.

Και δεύτερον, η άμεση απειλή, της οποίας η αντικειμενική εκτίμηση του αν συντρέχει, δεν είναι δυνατή.

Τα δυο αυτά στοιχεία νομιμοποιούν και ηθικά την ανάδειξη σήμερα των Ε.Δ. ως ενεργό πρωταγωνιστή των εξελίξεων θεωρώντας την Προσφορά στο Κοινωνικό σύνολο, βοήθεια στην ομαλοποίηση μιας κατάστασης η οποία αν όχι από μόνη της αλλά σε συνδυασμό με άλλες θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντα αποσταθεροποίησης και κατά προέκταση απειλή για την Εθνική Ασφάλεια.

Στο ισχύον Σύνταγμα , με τον συνδυασμό των άρθρων 82 παρ1 και 45 , καθιερώνεται η υπαγωγή των ενόπλων δυνάμεων στους δημοκρατικά αναδεικνυόμενους φορείς της πολιτικής   εξουσίας.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 82 παρ1 του Συντάγματος προβλέπει ότι «η κυβέρνηση καθορίζει τη γενική πολιτική της Χώρας» και το άρθρο 45 ότι η κυβέρνηση ασκεί τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων ως προς την αποστολή, την οργάνωση και τη δράση τους, αποκλείοντας έτσι κάθε μορφής αυτοδιοίκησή τους.

Ο συντακτικός νομοθέτης, κατά τη δημιουργία των διατάξεων αυτών, εφαρμόζει το τεκμήριο της αρμοδιότητας υπέρ του λαού και κατ΄ επέκταση, του δημοκρατικά εκλεγμένου αντιπροσωπευτικού σώματος116, την εμπιστοσύνη του οποίου οφείλει να απολαμβάνει η κυβέρνηση.117

Όμως, η κυβέρνηση δεν μπορεί να διοικεί τις ένοπλες δυνάμεις ανεξέλεγκτα και αυτό είναι απόρροια της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, με συνέπεια ο λαός να ασκεί συνεχή εποπτεία και έλεγχο στην κρατική εξουσία. Επίσης, σύμφωνα με την αρχή του κράτους δικαίου, η κυβέρνηση υπόκειται στην αρχή της νομιμότητας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου118.

Ο τρόπος με τον οποίο νομιμοποιείται η χρήση των Ε.Δ. δεν πρέπει να αποτελέσει τετελεσμένο λανθασμένης ερμηνείας του Συντάγματος και παράλληλα βάση για χρήση σε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να ισορροπούν στα όρια της Δημοκρατικής νομιμότητας.

Θα πρέπει να γίνεται στη βάση του σεβασμού του άρθρου 1 παρ2 «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία», του άρθρου 2 παρ1 «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του άνθρωπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», του άρθρου 5 παρ2 «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής...» και του άρθρου 5 παρ 5 «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.»

Στη βάση αυτή η χρησιμοποίηση μέσω των ενόπλων δυνάμεων για σκοπούς αεροδιακομιδών, δεδομένου των οικονομικών δυσχερειών που έχει η Ελλάδα, αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για την εκτέλεση του έργου των αεροδιακομιδών


«Οι Αεροδιακομιδές στον Ελλαδικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία του Κοτρέτσου Συμεών

Βιβλιογραφία
112 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
113 ΓΕΑ, «Διαταγή Εκτέλεσης Αεροδιακομιδών Επ΄Ωφελεία ΕΚΑΒ», Αθήνα, 2015
114 Χρυσόγονος Κ. Χ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Σάκκουλας Αντ.,2 002, Αθήνα
115 Ν.566/1977, ΦΕΚ 90/Α/28-02-1977
116 Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 50
117 Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρα 37 & 84
118 Αλιβιζάτος Νίκος Κ.,«Η Συνταγματική Θέση των ενόπλων δυνάμεων , Η Αρχή του πολιτικού ελέγχου», Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, Αθήνα

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ

Δημοσιεύτηκε 13/07/2020


About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews