ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14/12/20

Ομιλία Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον Προϋπολογισμό του 2021

 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

EKABNews


Ομιλία Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον Προϋπολογισμό του 2021

moh.gov.gr

13/12/2020

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Για το Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός του 2020 έχει θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά στη διακυβέρνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικότερα στην οικονομική διαχείρισή του.

Θυμίζω ότι όταν αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο ατιμολόγητων δαπανών στα Νοσοκομεία, εξαιτίας της τακτικής που είχε ακολουθήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρει δαπάνες από έτος σε έτος. Νομοθετήσαμε και τιμολογήσαμε ακαταχώρητες δαπάνες αυξάνοντας τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων κατά 67 εκατ. ευρώ.

Μειώσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράψαμε τις δαπάνες νοσηλείας προσφύγων, διεκδικήσαμε και λάβαμε ποσό 12,1 εκ ευρώ.

Νομοθετήσαμε την Αποτελεσματική Λογιστική Υποστήριξη των Νοσοκομείων.

Νομοθετήσαμε την ανακατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού μεταξύ των Νοσοκομείων, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Νομοθετήσαμε τη δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, δαπάνες Ε&Α και παραγωγικές δαπάνες στον τομέα του φαρμάκου, δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Ενισχύσαμε τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων με περισσότερες πιστώσεις. Ο αρχικός προϋπολογισμός των Νοσοκομείων ΕΣΥ του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,753 δις, όταν το αντίστοιχο ποσό του 2019 ήταν 1,619.

Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2021, σε σχέση με το 2020, μόνο για την Κεντρική Υπηρεσία προβλέπεται αύξηση κατά 397,6 εκατ. ευρώ, ενώ για τα Νοσοκομεία προβλέπεται αύξηση πιστώσεων κατά 172 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον πιστώσεις, απαραίτητες για τη διαχείριση του κορονοϊού θα δοθούν, όπως άλλωστε δόθηκαν και το 2020. Πιστώσεις που μεταξύ άλλων θα καλύψουν και το κόστος των εμβολίων για τον κορονοϊό, τα οποία θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Και θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς μόλις θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια.

Επισημαίνω ότι, το 2020 στο σύστημα Υγείας διατέθηκαν όλοι οι απαραίτητοι πόροι, ανθρώπινοι, υλικοί, οικονομικοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Ενίσχυση του ανθρώπινου υγειονομικού δυναμικού:

Περισσότερες από 7000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

Ανανέωση όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2021.

Δημοσίευση 3 προκηρύξεων συνολικά 1423 μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού και 1 προκήρυξης 1209 μόνιμων θέσεων λοιπού προσωπικού.

Σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευομένων Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

Σύσταση 500 θέσεων ιατρών στις ΜΕΘ και 1000 θέσεων νοσηλευτικής.

 

Επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, δωρεάν διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου για τον κορονοϊό, υπερδιπλασιασμός των κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, επάρκεια σε φαρμακευτική αγωγή, εξασφάλιση της πρόσβασης στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού μέσω τη κοινής ευρωπαϊκής προμήθειας.

 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Το 2021 συνεχίζουμε τις απαραίτητες αλλαγές στον τομέα της υγείας.

Φροντίζουμε ώστε κάθε ευρώ που δαπανάται να παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πολίτες που χρειάζονται υπηρεσίες υγείας.

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας που συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων και διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού.

Πριν λίγους μήνες, ιδρύσαμε τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να παρέχουν ασφαλείς, αποτελεσματικές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του και να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωσή τους.

Επιπρόσθετα, ο ΟΔΙΠΥ θα συμβάλλει καθοριστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας θα συμμετάσχει σε ένα σύγχρονο διακρατικό πρόγραμμα του ΟΟΣΑ, το PaRIS (Patient Reported Indicators), το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός κοινού πυρήνα αυτοαναφερόμενων δεικτών και βάσει αυτών διερευνώνται, μεταξύ άλλων, οι εμπειρίες των ασθενών από τη λήψη των υπηρεσιών υγείας (PREMs) και τα αυτοαναφερόμενα αποτελέσματα από την υγειονομική φροντίδα.

Μέσω του προγράμματος PaRIS και του ΟΔΙΠΥ, η χώρα θα μπορεί επιτέλους να συγκρίνει την απόδοσή της με αυτές άλλων χωρών, να εντοπίζει καλές πρακτικές, καθώς και να αναγνωρίζει περιθώρια άμεσης βελτίωσης.

 

Ευρύτερες υγειονομικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωρούμε είναι:

Η ενίσχυση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η δημιουργία Μετανοσοκομειακών δομών για τη συνέχιση της νοσηλείας μετά το οξύ στάδιο της νόσου, την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας.

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μονάδων υγείας, όπως για παράδειγμα τα ογκολογικά κέντρα, και η ουσιαστική λειτουργική διασύνδεση με τα διάφορα υποσυστήματα υγείας.

Η οργάνωση και ο συντονισμός της παροχής φροντίδας μετά την έξοδο του ασθενούς από το Νοσοκομείο, δηλαδή τα ολοκληρωμένα δίκτυα παροχής φροντίδας.

Η επέκταση και βέλτιστη αξιοποίηση της κατ' οίκον φροντίδας και της τηλε-ιατρικής.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας.

 

Επίσης, το 2021 θα αναπτύξουμε του Δορυφορικούς Λογαριασμούς Υγείας που θα αναλύουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, συνδυαστικά με τις δαπάνες υγείας.

Θα ξεκινήσουμε με τις τρεις κυριότερες νοσολογικές κατηγορίες, τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, τα Νεοπλάσματα και τις Ενδοκρινολογικές/Μεταβολικές Διαταραχές. Η ανάπτυξη των Λογαριασμών Υγείας θα συμβάλλει στην απόκτηση μεγαλύτερης και αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με την κατανομή των δαπανών για την υγεία κατά φορέα πληρωμής και κατά είδος παραγόμενης υπηρεσίας, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα αυτής της δαπάνης σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα υγείας.

Επιπλέον, προχωρούμε στη δημιουργία ενός μοντέλου σχεδιασμού και προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό και στην παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες υγείας για τη στελέχωση μονάδων υγείας στη νησιωτική Ελλάδα και στις άγονες, απομακρυσμένες και προβληματικές περιοχές.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε απαραίτητη φαρμακευτική τεχνολογία, εκπονούμε σχέδιο δράσης για την ταυτοποίηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, νομοθετούμε την ανάπτυξη ενός συστήματος σάρωσης ορίζοντα για φάρμακα και τεχνολογίες με δυνητικά σημαντική θεραπευτική επιπρόσθετη αξία και εκτίμηση επίδρασης στον προϋπολογισμό, αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης επιπρόσθετης αξίας των τεχνολογιών με τη χρήση πραγματικών κλινικών δεδομένων, στηρίζουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινές διαπραγματεύσεις και κοινές αξιολογήσεις, εφαρμόζουμε νέους τύπους πληρωμής-αποζημίωσης, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου, επεκτείνουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα Νοσοκομεία, διευρύνουμε τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά δίκτυα, αναπτύσσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου και προχωρούμε στην εισαγωγή προτιμητέων θεραπειών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω τη θετική επίδραση στον τομέα της Υγείας που θα έχει η χρηματοδότηση δράσεων και έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ποσό που ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ και αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, στις επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία ενός δικτύου ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μοναδική η ευκαιρία να οικοδομήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο σύστημα Υγείας.

Με πυξίδα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, προχωρούμε ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, δημόσιο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας.

Ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: moh.gov.gr 

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews