ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1/1/21

Ο Ρόλος του ΣυνδικαλιστήΠαρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

EKABNewsΟ Ρόλος του Συνδικαλιστή

Στην καθημερινότητά μας, οι εργαζόμενοι, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, βρισκόμαστε σε ένα διαρκές ταξίδι αγωνίας και αβεβαιότητας,

τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον, ιδιαίτερα δε, τώρα, εν μέσω πανδημίας βιώνουμε και τον κίνδυνο της νόσου Covid-19, από την οποία νόσο, χιλιάδες συνάνθρωποί μας σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει τη ζωή τους….

Γυρνώντας τη ματιά μας στους εργαζόμενους, εστιάζουμε στο ΕΚΑΒ, την Υπηρεσία μας δηλαδή, αναφερόμενοι ειδικότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα και τους εκπροσώπους του…

Οι διαπιστώσεις

Εδώ και χρόνια, σε κάθε εκλογική διαδικασία διαπιστώνουμε, ότι όποιος συνάδελφος εργάζεται σε θέση «κλειδί», με την έννοια της διαχείρισης αδειών, Repos, ασθενειών, ασυρμάτου, ή είναι πολιτικά ενταγμένος στο υπάρχον κυβερνών κόμμα εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Εργαζομένων, ανεξαρτήτως γνώσεων, αποδοχής, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά μόνο αν τηρεί τις προϋποθέσεις ….

Τι εννοούμε : Προϋποθέσεις θεωρούνται όχι μόνο οι πολιτικές απόψεις και θέσεις, αλλά το γνωστικό επίπεδο του εργαζομένου σε ότι αφορά τον ίδιο τον Οργανισμό στον οποίο εργάζεται, οι δεξιότητες και οι ικανότητες..

Η δυναμική της πειθούς και της διπλωματίας. Η ανεξάρτητη «φωνή» και σκέψη, που δεν κατευθύνεται από φτηνές σκοπιμότητες , ούτε από κομματικά μικροθελήματα… Προϋπόθεση είναι να ακούγεται κάθε διαφορετική άποψη, να ζυγίζονται και να μοιράζονται, όχι υποσχέσεις ανέξοδες, αλλά υποσχέσεις προσπάθειας, προκειμένου οι στόχοι που τίθενται να έχουν αποτέλεσμα υπέρ των εργαζομένων. Προϋπόθεση ακόμη, είναι η πληροφόρηση και η διαμεσολάβηση.

Η επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο, θεωρεί, ότι οι Συνδικαλιστές, κάθε άλλο παρά τα συμφέροντα των εργαζομένων εκπροσωπούν. Μάλλον εκπροσωπούν την προσωπική και κομματική τους ανέλιξη. Όλοι; Οι περισσότεροι… Τα μικροθελήματα σε εργαζομένους, η συνδιαλλαγή με τη Διοίκηση, η επιβολή κανόνων στη Διοίκηση για τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού, ωθούν τους περισσότερους να μη συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες και σε συνελεύσεις . . ., όμως κάποιοι ψηφίζουν.

Η κοινωνική προσφορά του συνόλου των εργαζομένων, απαιτεί την καλύτερη διαχείριση των δικαιωμάτων μας από το εκάστοτε Σωματείο, προκειμένου, όχι ως κίνητρο, αλλά ως επιβράβευση, όλων των προσπαθειών μας και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής μας. Ίσως, κάποιοι θεωρήσουν ότι υπάρχει μια υπερβολή στο λόγο, ενώ άλλοι ίσως σκεφτούν, ότι δεν τους αφορούν τα όσα αναγράφονται. Ωστόσο, ας βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά μας οφέλη κι ας δούμε, πως θα μπορούσε ο κάθε εργαζόμενος να βοηθηθεί και με τη σειρά του να πάει την Υπηρεσία ένα βήμα πιο μπροστά.

Ο Συνδικαλιστής, στο νέο σύγχρονο Δημόσιο Management (New Public Management), όπου κυρίαρχα θέματα είναι η Λογοδοσία, η διαφάνεια ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η χρηστή διοίκηση κλπ., πρέπει να έχει γνώσεις όχι μόνο ιστορίας, αλλά γνώσεις διοίκησης, καθοδήγησης, δεξιότητες, ικανότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα της νέας τάξης πραγμάτων, μία άλλη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί και οι εργαζόμενοι.

Οι συνδικαλιστές που χρειαζόμαστε είναι οι συνδικαλιστές της γνώσης κι όχι της προσωπικής τους προβολής. Θέλουμε σοβαρότητα, ευθύτητα, διαφάνεια. Χρειαζόμαστε να νοιάζονται για το συμφέρον του συνόλου των εργαζομένων. Να συλλέγουν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν πληροφορίες, καθώς επίσης και να ενισχύουν τον Οργανισμό, επιδεικνύοντας κατανόηση, ώστε να λαμβάνουν τις περισσότερο ευέλικτες και οργανωμένες αποφάσεις.

Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος των Συνδικαλιστικών στελεχών με τις νέες τάσεις και προκλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά; Οι ενέργειες που πρέπει τα συνδικαλιστικά στελέχη να υποστηρίζουν είναι :

1) Να αντιπροσωπεύουν και να προασπίζονται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως πολιτικής πεποίθησης, να είναι συμπαραστάτες απέναντι σε τυχόν αυθαιρεσίες της Διοίκησης, να ταυτίζονται με την ανθρωποκεντρική διοίκηση, στο πλαίσιο των ικανοτήτων που διαθέτουν.

2) Τα συνδικαλιστικά στελέχη είναι τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού και οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων, πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις τυχόν μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές που επιχειρούνται με σκοπό την βελτίωση της εργασίας όλων των εργαζομένων.

3) Οι συνδικαλιστές μέσω της βοήθειας της ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να αναπτύξουν κανάλια επικοινωνίας και πληροφόρησης όλων των συμβάντων, των ζητημάτων των θεμάτων που τους αφορούν, σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τους εργαζόμενους, αλλά και με πιθανές εξελίξεις ή τάσεις που επικρατούν ή θα ανακύψουν και θα μεταβάλλουν την σημερινή εργασιακή τους κατάσταση.

4) Τα συνδικαλιστικά στελέχη είναι αυτά που πρέπει να αναζητούν και να επιδιώκουν την διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εξέλιξη των συναδέλφων διασωστών, του τεχνικού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού.

Μέχρι σήμερα δυστυχώς έχουμε δει μόνο εκπαίδευση διασωστών, δημιουργούντας διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των συναδέλφων. Πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανισότητα με ισότητα και με την δημιουργία (προτάσεων) εξειδικευμένων σεμιναρίων για όλους τους συναδέλφους. Ανισότητες επίσης υπάρχουν στην λήψη κανονικών αδειών μεταξύ των πληρωμάτων και των υπαλλήλων της διοίκησης. Τόσα χρόνια δεν έχουμε δει καμία αλλαγή προς το καλύτερο . . .ή μάλλον στην ισότητα.

5) Οι συνδικαλιστές αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων ως προς τις συλλογικές διαπραγματεύσεις βοηθώντας στην επίλυση συγκρούσεων και διαφορών. Πρέπει να έχουν βασικό τους μέλημα την καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών και των απολαβών των εργαζομένων, την ευημερία των εργαζομένων.

Βλέπουμε ότι ο ρόλος των συνδικαλιστών είναι πολυδιάστατος και πολυεπίπεδος. Πρέπει τα συνδικαλιστικά στελέχη να αποχτήσουν περαιτέρω γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και το εκλογικό σώμα να λάβει υπόψη του τα νέα δεδομένα, την νέα εξέλιξη των πραγμάτων, την αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον κατά τις μελλοντικές ψηφοφορίες. Θα πρέπει τα άτομα που θα μας αντιπροσωπεύουν να μπορούν να μας εκπροσωπήσουν και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, με περισσότερη ασφάλεια και με το δυνατόν τις καλύτερες απολαβές.

Μεταρρυθμίσεις έρχονται καθημερινά, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες αλλά η προσοχή είναι στραμμένη αλλού.

Τα συνδικαλιστικά στελέχη πρέπει να έχουν τον ρόλο του Συμβούλου της Διοίκησης αναφορικά με το σύνολο των θεμάτων του Οργανισμού και σε όλα τα θέματα που έχουν επίδραση στους εργαζομένους.

Επίσης, τα συνδικαλιστικά στελέχη θα πρέπει να έχουν τον ρόλο του Διαπραγματευτή με το κράτος για όλα τα θέματα που αφορούν την εργασία των εργαζομένων.

Ο πιο σημαντικός ρόλος τους, είναι αυτός του Συμπαραστάτη στους συναδέλφους εργαζόμενους σε όλα τα θέματα-ζητήματα που προκύπτουν για εμάς τους εργαζόμενους, την στήριξη, την υποστήριξη, υλική ή ηθική, κοινωνική, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ομάδας, τυπικής ή άτυπης στον Οργανισμό.

Οι συνδικαλιστές έχουν τον ρόλο επίσης, του Πληροφοριοδότη (μεταφοράς της πληροφορίας) και της παροχής πληροφόρησης από πάνω προς τα κάτω(κάθετη πληροφόρηση) αλλά και από κάτω προς τα πάνω, την οριζόντια πληροφόρηση-ενημέρωση αλλά και την διαγώνια πληροφόρηση. Οι συνδικαλιστές πρέπει να μεταφέρουν την πληροφορία ακέραια χωρίς παρεμβολές και παραμορφώσεις σε άμεσο χρόνο από την Διοίκηση στους εργαζόμενους και ανάποδα.

Τέλος, τα συνδικαλιστικά στελέχη οφείλουν και πρέπει να έχουν τον ρόλο του Οργανωτή της δομής και της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση των κινημάτων και της αναβάθμισης του. Επιπλέον θα πρέπει να οργανώνουν και να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δράσεις του Οργανισμού βοηθώντας στην οργάνωση όλων των δράσεων.

Από τα παραπάνω προκύπτουν ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο, αγάπη, συμπαράσταση, ενεργητικότητα να αποχτήσουν δεξιότητες, ικανότητες ώστε να μοχθήσουν, να αγωνιστούν και να προσφέρουν για όλους εμάς. Ο Συνδικαλισμός είναι προσφορά και μόνο.

Τελειώνοντας με τις παρακάτω ερωτήσεις για προβληματισμό,

Ο εργαζόμενος της γνώσης είναι εκείνος που ανανεώνει τις γνώσεις του με τέτοιο ρυθμό ώστε να συμβαδίζει συνεχώς με τις προκλήσεις και τάσεις της εποχής του; Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Με τι ενέργειες βοηθά το Σωματείο μας; Ποια είναι η θέση των μελών του Σωματείου μας ; Τι επιπτώσεις έχει αυτή η πρόταση για τους εργαζόμενους και τι απαιτήσεις δημιουργεί για τους οργανισμούς;

Τι ικανότητες που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μας ;

Τι ικανότητες χρειάζεται να αποκτήσει το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μας ανά Διεύθυνση προκειμένου να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του οργανισμού μας ;

Ποιος ο σχεδιασμός για νέα προγράμματα εκπαίδευσης στην μετά Covid- 19 εποχή ;

Χρειαζόμαστε πλέον άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση μέσω των ιστοσελίδων του Σωματείου μας, http://www.somatioekab166.gr/ για θέματα που μας αφορούν όπως γενικές συνελεύσεις, θέματα που ανακύπτουν, δράσεις κλπ αλλά και της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας www.ekab.gr σε θέματα που μας αφορούν. Η ενημέρωση των ιστοσελίδων μας είναι ανύπαρκτη . . .

Η παρούσα επιστολή δεν έχει σκοπό να θίξει πρόσωπα ή καταστάσεις αλλά να προβληματίσει και να οδηγήσει σε περαιτέρω αλλαγές στην σκέψη, στην οργάνωση και στην αποφυγή καταστάσεων που μπορούν να βλάψουν αντί να μας ωφελούν.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και όλους.

Παρασκευάς (Πάρις) Βιδάκης

ΤΕ Μηχανικός

 

 

About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

2 σχόλια :

  1. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αμφισβητούν το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος. Θεωρούσαν κι εξακολουθούν να θεωρούν, ότι πρέπει να απόσχει από την κομματική γραμμή.. Ωστόσο, στην πράξη,. όλους βολεύουν τα μικροθεληματα...ας είμαστε ειλικρινείς. Ωστόσο, αποδεδειγμένα πια, οι παλιές συνταγές τείνουν προς εξαφάνιση. Σήμερα, οι εργαζόμενοι ζητάνε πληροφόρηση. Το ζήτημα είναι πως διαχειρίζονται και οι ίδιοι την πληροφορία. Τους ενδιαφέρει πραγματικά; Εγώ πιστεύω, πως η εποχή της καθοδήγησης έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτό που θέλει ο εργαζόμενος είναι περισσότερα χρήματα, διευκόλυνση στα αιτήματα του και σχεδόν πάντα σε προσωπικό επίπεδο όλες οι διεκδικήσεις του. Είναι σωστό αυτό; Σωστό η λάθος, η παράταξη που υπόσχεται τα περισσότερα, κερδίζει. Οι διασώστες δεν δικαιούνται; Δεν προσφέρουν; ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ. Κι είναι πραγματικά ήρωες όχι εξ αιτίας της πανδημίας, αλλά εξ αιτίας του ρόλου τους στην κοινωνία.Κι είναι οι μόνοι που σέβομαι απόλυτα και το δείχνω χρόνια τώρα .
    Ωστόσο, αγαπητέ Π.Βιδακη, για να γίνει πράξη αυτή η εξαιρετική θεωρία, δεν αρκεί ένα σχόλιο μου. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι,πως οι κυβερνήσεις είναι παροδικές, κι ότι για να πάμε μπροστά, οφείλουμε να αφήσουμε ένα βήμα, πίσω.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Κάθε ημέρα ακούμε νέες αρνητικές εισηγήσεις να περνάνε σε βάρος μας, όπως αυξήσεις χρόνων συνταξιοδότησης, καμία εξέλιξη και καμία διεκδίκηση για τα βαρέα κλπ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews