ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26/3/21

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ έναντι του Covid-19

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

EKABNews

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ έναντι του Covid-19

health4u.gr

26/03/2021

 

Ο Covid-19 είναι μια ιογενής πανδημία με αρνητικές συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο αφού φέρει επιπτώσεις σε προσωπικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μπορεί οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην εκπαίδευση να είναι σημαντικές, ωστόσο, δεν είναι καθοριστικές.

Καθημερινά εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, μη αφήνοντας να χάνονται διδαχτικές ώρες.

 

Συνέντευξη στην Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη


 

Aναστασία Ζυγούρα Δ/ντρια Αναισθησιολόγος ΕΣΥ, ΕΚΑΒ, ΚΥ Δ/ντρια ΙΕΚ ΕΚΑΒ ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου».


ΙΕΚ ΕΚΑΒ και Covid-19

Σύμφωνα και με την Διευθύντρια του ΙΕΚ ΕΚΑΒ κα Αναστασία Ζυγούρα, η εκδήλωση της πανδημίας της νόσου Covid-19 έχει επηρεάσει την εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, το ΙΕΚ ΕΚΑΒ ξεκίνησε την εφαρμογή μεθόδων της σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης από την έναρξη της πανδημίας, η οποία συνεχίζεται και τώρα που βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα. Μάλιστα τονίζει πως για την εφαρμογή των εργαστηριακών και πρακτικών μαθημάτων ακολουθήθηκαν και συνεχίζουν να ακολουθούνται πιστά όλες οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα των αρμόδιων φορέων (Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, ΕΟΔΥ).

ΙΕΚ ΕΚΑΒ – «Διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου»

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ είναι δημόσιο ΙΕΚ, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ Α5/4898/99 (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας & Πρόνοιας. Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2000 με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της ειδικότητας «Διασώστης- πλήρωμα ασθενοφόρου». Στεγάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, αλλά τμήματα του μπορούν να λειτουργούν και στις έδρες των παραρτημάτων του, κατόπιν της ανάλογης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ.

«Το αρχικό πρόγραμμα κατάρτισης ήταν τεσσάρων εξαμήνων και κατά την περίοδο 2004 – 2014 λειτούργησε για το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ, πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης δυο εξαμήνων, με σκοπό την εξίσωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού», αναφέρει στο health4U.gr, η Δ/ντρια του ΙΕΚ ΕΚΑΒ κα Αναστασία Ζυγούρα.

Μετά τον Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9- 2013), η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι πλέον πέντε συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Παραρτήματα και δυναμικό του ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Τρία είναι τα παραρτήματα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ που λειτουργούν στη χώρα και αυτά βρίσκονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του ΙΕΚ ΕΚΑΒ η προσφερόμενη κατάρτιση στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του ΕΚΑΒ.

«Η εκπαίδευση στους σπουδαστές παρέχεται από εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτών αποτελείται από επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές και διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου), οι οποίοι διαθέτουν υψηλή κατάρτιση στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας και της διδασκαλίας», εξηγεί η κα Ζυγούρα.

Η άμεση επαφή με τους εργαζόμενους του χώρου και τα μέσα με τα οποία παρέχεται η προνοσοκομειακή φροντίδα οδηγούν στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων που εντάσσουν επιτυχώς τους σπουδαστές στην αγορά εργασίας.

Θέλω να γίνω φοιτητής του ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Για να φοιτήσει κάποιος στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ δεν χρειάζεται να έχει κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις, φτάνει να διαθέτει τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμο με αυτό. «Σημαντικό είναι να κατανοήσει ότι φοιτώντας στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, θα αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες θα του επιτρέψουν να ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του αγαθού της δημόσιας δωρεάν υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων εξασφαλίζεται με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών που απαιτούν την ενεργό συμμέτοχη και άμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων κατά τη διδασκαλία με μεθόδους προσομοίωσης και πρακτικής άσκησης.

Επίσης σημαντικό για τους σπουδαστές είναι ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο του ΕΚΑΒ με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, τον οποίο θα χειρίζονται μελλοντικά κατά την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με την αναγκαία γνώση, ευαισθησία και επαγγελματισμό τον πάσχοντα», επισημαίνει.

Από την θεωρία στην πράξη

Η πρακτική άσκηση με την εφαρμογή σεναρίων προσομοίωσης στους χώρους των εργαστηρίων αλλά και στο τηλεφωνικό-συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, πραγματοποιείται ταυτόχρονα και συνδυάζεται με τη θεωρητική διδασκαλία. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην πρακτική άσκηση, η οποία λαμβάνει χώρο στα ασθενοφόρα των επειγόντων περιστατικών και στις κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, πραγματοποιείται κατά το πέμπτο εξάμηνο και επιτρέπει στον ασκούμενο να εφαρμόσει τις διασωστικές παρεμβάσεις και τεχνικές με ασφάλεια, υπό την επίβλεψη πάντα των πιο έμπειρων πληρωμάτων – διασωστών.

Αποφοίτηση και επαγγελματική αποκατάσταση

Ένα ποσοστό αποφοίτων του ΙΕΚ ΕΚΑΒ απορροφώνται βάσει των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τον Δημόσιο Τομέα. «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ μέχρι σήμερα είναι συνολικά περίπου 5000, από τους οποίους έχουν διοριστεί στο ΕΚΑΒ πάνω από 1200 πιστοποιημένοι διασώστες. Από το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ έχουν αποφοιτήσει από το ταχύρυθμο τμήμα 417 άτομα. Παράλληλα, Διασώστες απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ μπορούν να απασχοληθούν και στον ΕΟΔΥ, σε ΜΚΟ, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σε Υπηρεσίες Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε Ιδιωτικές Κλινικές κ.α», ολοκληρώνει η κα Ζυγούρα.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκτούν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Γιατί ΙΕΚ ΕΚΑΒ;

Το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ αποτελεί εξεταστικό κέντρο για τη διενέργεια του πρακτικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Σήμερα την ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» την παρέχουν δημόσια αλλά και ιδιωτικά ΙΕΚ, όμως το ΙΕΚ ΕΚΑΒ είναι το μοναδικό το οποίο παρέχει εξειδικευμένη γνώση και άσκηση στον προνοσοκομειακό χώρο (λόγω του βασικού σκοπού λειτουργίας του ίδιου του ΕΚΑΒ), επιτρέποντάς τους να εργαστούν άμεσα στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Πηγή: health4u.grAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

5 σχόλια :

 1. Το ότι εκτός του Δημοσίου ιεκ την ειδικότητα την έχει δωρίσει το κράτος στα ιδιωτικά ιεκ που πληρώνεις δεν πατάς ποτέ και περνάς τα μαθήματα δεν βλέπω να σχολιάζετε πουθενά. Επίσης τα ιδιωτικά ιεκ εκμεταλλευοντας το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα έχουν συμβάσεις με πανεπιστήμια στο εξωτερικό που σε στέλνουν και συνεχίζεις τις σπουδές σου στο εν λόγο επάγγελμα και παίρνουν και ανώτερο πτυχίο απο αυτούς που πάνε στο Δημόσιο ιεκ εκαβ και διαβάζουν και στο τέλος 0 πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 0 αναγνώριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οπότε, αυτοί που έχουν και πληρώνουν τα ιδιωτικά ιεκ δεν πατάνε και δεν διαβάζουν και πάνε μόνο στον εοππεπ για πιστοποίηση και έχουν την ίδια επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα με τους άλλους που διαβάζουν και παίρνανε απο το Δημόσιο ιεκ εκαβ συν ότι εχουν κσι πρόσβαση και σε ανώτερο πτυχίο του εξωτερικού με διεθνή πιστοποίηση. Άρα για πιο Δημόσιο ιεκ εκαβ μιλάμε ακριβώς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος της διευθύντριας και στα όσα διάβασα στο άρθρο από φέτος μπορείς να δώσεις κατατακτήριες και να μπεις σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαβάζοντας το άρθρο και σαν καταρτιζόμενος αυτήν την στιγμή του δημοσίου ΙΕΚ διασωστης-πληρωμα ασθενοφόρου ( όχι ΙΕΚ εκαβ) με πιάνει μια απογοητευση γιατί ουσιαστικά στην τελευταία παράγραφο σαν να λέει ότι από άλλο ΙΕΚ εκτός του εκαβ καμία ελπίδα για επαγγελματική αποκατάσταση...

   Διαγραφή
  2. Δεν έχω καταλάβει τι θέλεις τελικά LANA, αν έχεις λεφτά πας σε ιδιωτικό, αν θέλεις δημόσιο ακολουθείς τον δρόμο του Δημοσίου, τι πρόβλημα υπάρχει ; που σου φταίει το ΙΕΚ Εκαβ,
   Μάζεψε χρήματα και πήγαινε στο εξωτερικό να σπουδάσεις και να εργαστείς αν θέλεις, δεν κατάλαβα θέλεις να σε σπουδάσει το ΙΕΚ Εκαβ ;
   Δεν μας τα λες καλά

   Διαγραφή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews