ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8/6/21

ΕΣΥ: Μεταρρύθμιση μέ νέα δεδομένα

 

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

EKABNews


ΕΣΥ: Μεταρρύθμιση μέ νέα δεδομένα

Estianews.gr

 

TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ μέ τίς μεταρρυθμίσεις στήν λλάδα εναι τι…

πιχειρεται πολλές φορές νά πιβληθον κ τν «νω» χωρίς νά πολογίζεται τμόσφαιρα πού πάρχει πό «κάτω». βολονταρισμός εναι τό σμα κατατεθέν τν μεταρρυθμιστν. ναγκαιότητης τν λλαγν κατισχύει πάσης λλης ντίδρασης στήν σκέψη τους. τσι, χι σπάνια, στό παρελθόν κόμη καί σωστές μεταρρυθμίσεις πέτυχαν γιατί ο μπνευστές τους ρνήθηκαν νά συνυπολογίσουν κατά τήν φαρμογή τους τήν κοινωνική τμόσφαιρα. Θέλω νά στιάσω τήν προσοχή μου σήμερα στήν κατάσταση πού πικρατε στό θνικό Σύστημα γείας καί νά «π» μερικές σκέψεις γι’ ατό μετά τίς πρόσφατες ξαγγελίες το Πρωθυπουργο Κυριάκου Μητσοτάκη γιά μεταρρυθμίσεις στό ΕΣΥ μέ συμπράξεις δημοσίου διωτικο τομέα. Δέσμευση πού ποτελε προεκλογική θέση τς ΝΔ, πάρχει στό κυβερνητικό της πρόγραμμα, τέθηκε π’ ψιν τν πολιτν στίς κλογές καί γκρίθηκε. ζωή τά φερε τσι στε τά πέντε τελευταα χρόνια νά ποκτήσω μέ πλεστες σες φορμές στήν ζωή μου ριστη εκόνα γιά τήν κατάσταση πού πικρατε σέ δημόσια νοσοκομεα πως «Εαγγελισμός», τό «ρεταίειο», τό «Παπαγεωργίου», «Παμμακάριστος», τό «γία λγα», τό «Γεννηματς» κ.. φιέρωσα πολύ χρόνο γιά νά μιλ σέ καιρούς νύποπτους πρίν πό τήν πανδημία μέ ατρούς, νοσηλευτές καί μάνατζερ προκειμένου νά σχηματίσω καθαρή εκόνα γιά τήν κατάσταση. Εμαι φιλελεύθερος, κοινωνικά φιλελεύθερος, χι νεοφιλελεύθερος, γενικς δέν συμπαθ τό κράτος καί μέχρι νά ποκτήσω εκόνα γιά τήν κατάσταση πού πικρατε στό ΕΣΥ δέν μέ νθουσίαζε οαδήποτε θετική ναφορά στήν δημόσια γεία. πειδή νας φιλελεύθερος μως δέν εναι δογματικός καί το ρέσει « γείωση» μέ τήν κοινωνία, μουν νοικτός λα ατά τά χρόνια σέ νέες πτικές. Νέες φηγήσεις. Κατά τήν διάρκεια τς πανδημίας νίσχυσα τούς δεσμούς μέ τούς ατρούς καί τούς νοσηλευτές το ΕΣΥ, χι μόνο γιά τίς νάγκες το ρεπορτάζ λλά γιατί τσι τά φερε ζωή καί πάλι γιά λόγους οκογενειακούς νά μπαινοβγαίνω στά νοσοκομεα. πανδημία λοκλήρωσε μία διπλή μεταβολή –πού κυοφορετο δη– ποία δέν εμαι βέβαιος τι χει γίνει ντιληπτή πλήρως στό Μέγαρο Μαξίμου. Γιά τό πρτο της σκέλος, τό Μαξίμου χει εκόνα λλά ν μέρει: Ο πολτες λλαξαν ποψη γιά τό κράτος γενικώτερα καί γιά τό ΕΣΥ εδικώτερα μέσα στήν πανδημία. κτός πό τό κράτος λλαξαν μως ποψη καί γιά τόν διωτικό τομέα τς γείας. Τόν μεγάλο πόντα πό τήν μάχη. Εναι κοινή πεποίθηση σήμερα πώς ο κλινικάρχες πλήν ξαιρέσεων «λουφάρισαν», «λάκισαν», τήν «κοπάνησαν» πό τήν μάχη, δέν ταν κε. Κοιτοσαν τόν ορανό καί τά στέρια ταν τέθηκε ζήτημα πιστράτευσης τν μονάδων τους ξ ατίας τς πληρότητας τν ντατικν το ΕΣΥ. πρώτη μεταβολή εναι δη δ λοιπόν. λλαξε τό σοζύγιο τν πόψεων τς κοινωνίας γιά τό δημόσιο καί γιά τό διωτικό. ν πρίν πό τήν πανδημία προηγετο τό διωτικό σέ θετικές γνμες, μετά πό ατήν προηγεται τό δημόσιο. Καί ατό εναι κάτι πού πρέπει νά συνυπολογίσει κάποιος πού πιθυμε μέ βάση τά παλαιά δεδομένα νά πιβάλλει τήν σύμπραξη το δημόσιου καί το διωτικο τομέα στό θνικό Σύστημα γείας. Κάτι πού πολάμβανε τήν καθολική ποδοχή ως τό 2019 –τό διωτικό– σήμερα συναντ τήν γενική μφισβήτηση. Τό γενικώτερο κλμα παγκοσμίως λλως τε εναι ρνητικό γιά τόν διωτικό τομέα τς γείας. ρνηση τν φαρμακευτικν ταιρειν πού κατασκεύασαν τά μβόλια μέ χρηματοδότηση κρατν νά καταστήσουν τολάχιστον μετόχους τους τά δημόσια πού τά χρηματοδότησαν καί ρνησή τους νά μοιραστον τίς πατέντες, τήν στιγμή πού πλανήτης πεθαίνει προκάλεσε σχυρό σόκ στίς κοινωνίες. δού λοιπόν τό πρτο δεδομένο μέ τό ποο σχεδιάστηκε μεταρρύθμιση το ΕΣΥ πό τήν κυβέρνηση τς ΝΔ καί δέν σχύει πιά. πάρχει μως καί να δεύτερο δεδομένο, μία δεύτερη μεταβολή γιά τήν ποία μφιβάλλω πολύ ν τό Μαξίμου χει τήν λαχίστη εκόνα. Ο πόψεις τν ατρν καί τν νοσηλευτν το ΕΣΥ. Περιλαμβανομένων καί τν νεοδημοκρατν ψηφοφόρων το κυρίου Μητσοτάκη.

Πρίν πό τήν κυβερνητική μεταβολή διεμαρτύροντο δη γιά τίς παφές –τίποτε δέν μένει κρυφό– τς ΝΔ μέ μεγάλα διαγνωστικά κέντρα στά ποα πρόκειτο νά νατεθε λειτουργία τομογράφων καί λοιπν πηρεσιν το ΕΣΥ. δέα τι τμμα το προσωπικο το ΕΣΥ θά δανείζεται στίς διωτικές ταιρεες πού θά συμπράξουν γιά νά λειτουργε τίς κρίσιμες ποδομές καί σκέψη τι δανεισμός θά πιφέρει μείωση μισθν, δήγησαν πρίν πό τίς κλογές κόμη κόμη καί νεοδημοκράτες γειονομικούς νά ντιδρον ντόνως. Τήν δια ποχή, προεκλογικς, παρά τό ρνητικό κλμα πού πρχε στήν πολιτική κονίστρα γιά τόν ψύ Σφακιανό πρέπει νά μολογήσω τι ντός το ΕΣΥ κουγα πό τούς γειονομικούς καλά λόγια γιά τούς Πολάκη – Ξανθό, καθώς φέρονταν τι νταποκρίνονταν στίς κκλήσεις τους καί τούς λυαν προβλήματα. τραμπούκικος τρόπος το ναπληρωτ πουργο γείας στήν κεντρική πολιτική σκηνή σκέπαζε μως ,τι γινόταν στά νοσοκομεα.

Κατά τήν διάρκεια τς πανδημίας, μετά τίς κλογές, τό δη πάρχον κλμα ντάθηκε. ατροί καί νοσηλευτές γιναν μία γροθιά. Ατοί γιναν τό κράτος χωρίς τό κράτος. πό χειροκροτήματα καί πευφημίες στά μπαλκόνια χόρτασαν μέν, πό κοινωνική ναγνώριση λαβαν φθονη –λένε παντο περηφάνως πλέον τί δουλειά κάνουν– λλά στήν πράξη τήν βοήθεια πού θελαν δέν τήν βρκαν. Μο χει συμβε δύο καί τρες καί τέσσερεις φορές: ατροί καί νοσηλεύτριες νά μέ πιάνουν πό τό μανίκι, νά μέ δηγον σέ μιά γωνιά καί νά μο λένε συνωμοτικά «γιά νά μήν κούσουν ο ριστεροί», πώς στήν κρίση μειναν βοήθητοι, τό σύστημα δέν λειτούργησε πως πρεπε καί τό χειρότερο « Πολάκης χει να σωρό λαττώματα, λλά μς μς πρόσεξε». Καί ταν ζήτησα συγκεκριμένα παραδείγματα προσοχς, καχύποπτος ν γιατί κούω Πολάκης καί μο νεβαίνει τό αμα στό κεφάλι, μο τά νέφεραν: «ζητήσαμε ατό, κενο, τό λλο καί γιναν. ν τώρα, χι». Πλέον ατν ατοθυσία τν ατρν σέ σύγκριση μέ τήν μισθολογική ναγνώριση πού λαβαν πέχει σο μέρα πό τήν νύχτα. «Ξέρεις πόσο πληρώνεται περωρία 24ωρου νός ρωα πως μς ποκαλετε; 80 ερώ τήν βδομάδα. Ξέρεις τι κόμη καί τώρα πού μιλμε σέ ρκετές περιπτώσεις δέν χουν πληρωθε περωρίες τν ατρν μου; Ξέρεις τι τήν στιγμή πού δίπλα πό μς πρχαν ντατικές διωτικν νοσοκομείων τίς ποες δέν πιστράτευσαν στό σύστημα, ο πιμελητές μου, νας 65 τν , καναν φημερίες Covid καί γιά νά μήν διατρέξουν κίνδυνο ο οκογένειές τους κοιμόντουσαν μέσα στό ψχος στά ατοκίνητά τους; Τό ξέρεις τι τό “εχαριστ” τς διοίκησης το νοσοκομείου τά Χριστούγεννα στούς ατρούς καί τούς νοσηλευτές ταν μία δωροεπιταγή πό τόν Μασούτη, πάλι καλά πού μς σκέφτηκε καί ατός;» νθρωπος πού ξέσπασε μπροστά μου καί μο διηγήθηκε τά παραπάνω εναι καθηγητής, διευθυντής κλινικς, μέ καδημαϊκό τίτλο πό φημισμένο πανεπιστήμιο τς Μεγάλης Βρεταννίας, εναι φιλελεύθερος κεντρος, τέως ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, οτε νά κούει καί θά συνέχιζε κόμη νά μο μιλ ν δέν τόν σταματοσα. Τό πάρθιον βέλος του ταν μως συγκλονιστικό: «Δέν εναι δυνατόν νά κοιμονται πλήρωτοι ο ατροί στά ατοκίνητά τους καί ο μάνατζερ τν πολυεθνικν φαρμακευτικν πού κερδοσκοπον στά πολυτελ σκάφη τους! Πές στόν Κυριάκο τι τό σύστημα θά σκάσει!» κατέληξε.

Τί προκύπτει πό λα ατά, συμπεραίνω: μία μεταρρύθμιση γιά νά πετύχει χρειάζεται τήν συμμαχία τς κοινωνίας καί τήν νοχή ν χι τήν στήριξη τν μεταρρυθμιζομένων. ς ζυγίσει κύριος Πρωθυπουργός πού δήλωσε τι τό ΕΣΥ δέν μπορε νά εναι νά εναι κρατικό, ποιούς θά χει μαζί του ταν θά πιχειρήσει νά πιβάλλει τίς συμπράξεις ΕΣΥ-διωτικο τομέα. κοινωνία τν πολιτν στηρίζει τό ΕΣΥ γιατί τς σωσε τήν ζωή, ν ο ργαζόμενοι στό ΕΣΥ κόμη καί ο νεοδημοκράτες εναι μία γροθιά γιά νά μποδίσουν τήν εσοδο τν τραγικά πόντων πό τήν κρίση τς πανδημίας διωτν μέσα στό ΕΣΥ. Τά δεδομένα χουν λλάξει πλέον. βολονταρισμός δέν ρκε. Καί κάτι κόμη –δέν εναι τς στιγμς, θά πανέλθω. ΝΔ κατάφερε μέσα στήν πανδημία νά δυσαρεστήσει κοινωνικές μάδες πού τήν στηρίζουν πως ο δικηγόροι, ο μικρομεσαοι, ο ερες, ο διοκττες ταξί, ο στιάτορες κόμη καί τήν «νύχτα», μέ τήν καλή ννοια.

Πηγή: estianews.grAbout " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews