ΕΙΔΗΣΕΙΣ

25/8/21

Υπ. Εσωτερικών: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23-8-2021) - Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

 

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

EKABNews

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που το προσωπικό που υπάγεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 206  του  ν.4820/2021  απουσιάζει  νομίμως  κατά  το  χρόνο  έναρξης  ισχύος  του  μέτρου επισημαίνονται  τα  εξής σε  συνέχεια της  56ηςεγκυκλίου της  Υπηρεσίας μας και  κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας:

1) Για το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.4820/2021, για το οποίο το μέτρο του υποχρεωτικού  εμβολιασμού ισχύει  από  16.8.2021και  δεδομένου  ότι  η  ΚΥΑ  για  τη διαδικασία υποβολής αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού εκδόθηκε στις 14.8.2021(ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ), σε περίπτωση κατά την οποία κατά χρόνο έναρξης ισχύος της εν λόγω ΚΥΑδεν παρείχαν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω νόμιμης απουσίας, η προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως απαλλαγής από την εν λόγω υποχρέωση άρχεται με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία.

2) Για το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν.4820/2021,για το οποίο το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ισχύει από 1.9.2021,ισχύουν τα εξής:

α) σε περίπτωση κατά την οποία το υπόχρεο προσωπικό δεν παρείχε εργασίαμε αυτοπρόσωπη παρουσία λόγω νόμιμης απουσίας για όλο το διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η προθεσμία  των  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  για  την  υποβολή  της  σχετικής αιτήσεως απαλλαγής άρχεται με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία.

β) σε περίπτωση κατά την οποία το υπόχρεο προσωπικό παρείχε εργασίαμε αυτοπρόσωπη παρουσία έστω και για μία ημέρα  κατά το χρονικό διάστημα από την  έναρξη  ισχύος  της  Υπουργικής  Απόφασης,  ήτοι  από 16.8.2021έως  και 31.8.2021, αλλά απουσιάζει νομίμως κατά την 1η.9.2021, η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως απαλλαγής άρχεται, κατά περίπτωση, είτε από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, εφόσον παρείχαν εργασία στις 16.8.2021, είτε από την ημέρα επανόδου τους στην Υπηρεσία από τις 16.8.2021 και πριν την 1η.9.2021.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν.4820/2021, για το οποίο ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός την 1η.9.2021, κατά την ημερομηνία αυτή απουσιάζει νομίμως με άδεια και μέχρι την επάνοδό του δεν έχει συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες στην εν λόγω διάταξη υποχρεώσεις, το προβλεπόμενο  στις οικείες διατάξεις μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων επιβάλλεται:

-από την επάνοδό του στην Υπηρεσία, εφόσον παρείχε εργασία  με αυτοπρόσωπη παρουσία έστω και για μία ημέρα  κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και 31.8.2021ή,

-από την επάνοδό του στην Υπηρεσία και την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ημερών για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού,

εφόσον απουσίαζε για όλο το διάστημα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ήτοι από 16.8.2021 έως και τη λήξη της νόμιμης απουσίας τους (μετά την 1.9.2021).

 

Γ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
About " "

Το EKABNews έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από εργαζόμενους του ΕΚΑΒ με σκοπό την συγκέντρωση των δημοσιευμάτων που αφορούνε την υπηρεσία και όχι μόνο.. Η ενημέρωση των συναδέλφων , η παρουσίαση διάφορων θεμάτων που αφορούνε τον χώρο, η προβολή των τοπικών νέων ανά παράρτημα, αλλά και η γενικότερη προβολή του ΕΚΑΒ.. είναι μερικοί από τους στόχους της σελίδας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε το σχόλιό σας να είναι σχετικό με την παραπάνω ανάρτηση.
Γενικές απορίες μόνο στη σελίδα μας στο facebook.

 
Copyright © 2013 EKABNews